Hopp til hovedinnhold

IPLOS-registeret

IPLOS-registeret inneholder informasjon om personer som har søkt om eller har mottatt helse- og omsorgstjenester fra sin kommune i perioden 2007- 2017. Fra og med 2017 inngår opplysningene i Kommunalt pasient- og brukerregister.