Hopp til innhold

Artikler

Viser  14  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Kommunen kan legge til rette for mer fysisk aktivitet

  Bare tre av ti voksne oppnår anbefalingene om fysisk aktivitet. Blant barn er situasjonen bedre, men aktiviteten synker raskt med alderen.

  Artikkel

  Publisert

 2. Brukerundersøkelser av folkehelseprofiler og statistikkbanker 2020

  Resultater fra brukerundersøkelsen våren 2020.

  Artikkel

  Publisert

 3. Sosialt bærekraftige lokalsamfunn

  Sosialt bærekraftige samfunn handler om samfunn preget av tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø.

  Artikkel

  Publisert

 4. Hvordan finner jeg tall for nye og gamle kommuner i statistikkbankene?

  Statistikkbankene er oppdatert med tall for nye kommuner og fylker. Tabeller for "gamle" kommuner blir fortsatt tilgjengelige, men de oppdateres ikke.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 5. Oppdateringer i statistikkbankene

  Liste med de siste oppdateringene i Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbanker.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 6. Slik bruker du statistikkbankene

  I statistikkbankene kan du lage egne tabeller, diagrammer og kart.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 7. Brukerundersøkelsen av folkehelseprofiler 2018

  Brukerundersøkelsen høsten 2018 ga mange forslag til videreutvikling av folkehelseprofilene og statistikkbankene.

  Artikkel

  Publisert

 8. Trygt og godt oppvekstmiljø i kommunen

  Et godt oppvekstmiljø er viktig for at barn og unge skal kjenne seg trygge og oppleve mestring. Kommunen har virkemidler for å skape gode miljø.

  Artikkel

  Publisert

 9. Om tallene for alkoholomsetning

  I folkehelseprofilene 2018 er det for første gang publisert tall for alkoholomsetning i dagligvarehandelen. Dette er også første gang stordata eller «big data» brukes i folkehelseprofilene.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 10. Alkohol, narkotika og folkehelse

  Lavere forbruk av alkohol og andre rusmidler i befolkningen kan gi en betydelig folkehelsegevinst og bidra til å minske sosial ulikhet i helse.

  Artikkel

  Publisert

 11. Bydelskart Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim

  Figurane nedanfor viser kart med bydelsinndelingane for dei fire byane som får bydelsprofilar. Figurar: Folkehelseinstituttet.

  Artikkel

  Publisert

 12. Miljøet vi lever i påvirker helsa på godt og vondt

  Maten vi spiser, lufta vi puster inn, utformingen av boligområder og andre miljøforhold virker inn på helse, livskvalitet og trivsel.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 13. Utjevning av sosiale helseforskjeller

  Alle faktorer som påvirker helsa, og som er sosialt ulikt fordelt i befolkningen, bidrar til å opprettholde sosiale ulikheter i helse.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 14. Sykdomsmønster speiler levevaner, miljø og levekår

  I folkehelseprofilene må vi i mange tilfeller bruke sykdomsmønstre og andre indirekte mål for å få informasjon om befolkningens levevaner.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert