Hopp til innhold

Nytt informasjonsmateriell

Viser  252  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Foreldreinformasjon om vaksine mot rotavirussykdom (oversettelse til åtte språk)

  Dette er oversettelser av artikkelen "Vaksine mot rotavirussykdom" under Barnevaksinasjonsprogrammet på fhi.no. Laget til foreldre og foresatte.

  Informasjonsark

  Publisert

 2. Voksne trenger oppfriskningsvaksine hvert tiende år (oversettelse til åtte språk)

  Dette er oversettelse av artikkelen "Voksne trenger oppfriskningsvaksine (boosterdose) hvert 10. år.

  Informasjonsark

  Publisert

 3. Før og etter vaksinasjon (oversettelse til åtte språk)

  Dette er oversettelser av artikkelen "Før og etter vaksinasjon" under Barnevaksinasjonsprogrammet på fhi.no. Beregnet til foreldre og foresatte.

  Informasjonsark

  Publisert

 4. Hvorfor er det viktig å vaksinere (oversettelse til åtte språk)

  Dette er oversettelser av artikkelen "Hvorfor det er viktig å vaksinere" under Barnevaksinasjonsprogrammet på fhi.no. Beregnet til foreldre og foresatte.

  Informasjonsark

  Publisert

 5. Vaksine mot HPV (humant papillomavirus) oversatt til åtte språk

  Oversettelser av artikkel med informasjon om HPV og HPV-vaksine til foreldre og barn

  Informasjonsark

  Publisert

 6. Følgebrev prøvetakingsutstyr 2019

  For deltakere i studien "Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet". Følgebrev til urinprøvetakingsutstyr.

  Brev

  Publisert

 7. Bruksanvisning for urinprøvetaking

  Til bruk for deltakere i studien "Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet".

  Informasjonsark

  Publisert

 8. Samtykkeerklæring

  Skjema for samtykke i deltakelse i "Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet".

  Skjema

  Publisert

 9. Forespørsel om å delta i forskning på humant papillomavirus (HPV)

  Invitasjonsbrev for deltakere i prosjektet "Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet", født i 2002.

  Brev

  Publisert

 10. Informasjon om forskning på humant papillomavirus (HPV)

  Informasjonsbrosjyre for deltakere i prosjektet "Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet", født i 2002.

  Brosjyre

  Publisert

 11. Informasjon til pasientar om register for Biologisk forskningsreservasjon

  Forskarar kan søkja om å bruka biologiske prøver som blir tatt i helsetenesta i forskningsprosjekt.

  Informasjonsark

  Publisert

 12. Refleksbånd til influensavaksinasjon

  Reflekser kan bestilles av helseforetak og kommuner til bruk i lokale kampanjer for å øke vaksinasjonsdekningen blant personell med pasientkontakt. Tekst:Influensavaksinert

  Diverse

  Publisert

 13. Jakkemerker/buttons til influensavaksinasjon

  Jakkemerker kan bestilles av helseforetak og kommuner til bruk i lokale kampanjer for å øke vaksinasjonsdekningen blant personell med pasientkontakt. Tekst: #Influensavaksinert.

  Diverse

  Publisert Oppdatert

 14. Samtykkeerklæring ved behandlingsmelding til politi og utlendingsmyndighet

  Samtykkeerklæringen er et tillegg til behandlingsplan ved tuberkulose hos asylsøkere/personer med midlertidig eller uten oppholdstillatelse.

  Skjema

  Publisert

 15. Melding om behandling av tuberkulose til politi- og utlendingsmyndighet

  Utfyllbart meldeskjema om behandling av tuberkulose hos utlending til politi- og utlendingsmyndighet.

  Skjema

  Publisert

 16. Brevmal for smitteoppsporing ved tilfelle av tuberkulose

  Brev til berørte kommuner, bydeler og helseforetak om smitteoppsporing ved tilfelle av tuberkulose.

  Skjema

  Publisert

 17. Mal for informasjonsbrev om smitteoppsporing ved tilfelle av tuberkulose i barnehagen

  Informasjon til foreldre og foresatte i forbindelse med tilfelle av tuberkulose i barnehagen.

  Informasjonsark

  Publisert

 18. NUSS-studien: spørreskjema

  Oversikt over spørsmålene som stilles i det elektroniske spørreskjemaet i NUSS-studien.

  Skjema

  Publisert

 19. NUSS-studien: informasjonsskriv til deltagernes foresatte/foreldre

  Informasjonsskriv til deltagerne i NUSS-studiens foresatte/foreldre. Skrivet forklarer hensikten med studien og hva det innebærer å delta.

  Informasjonsark

  Publisert

 20. NUSS-studien: informasjonsskriv til ungdom 16-19 år

  Informasjonsskriv til ungdom i NUSS-studien. Skrivet forklarer hensikten med studien og hva det innebærer å delta.

  Informasjonsark

  Publisert