Hopp til innhold

Nytt informasjonsmateriell

Viser  264  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Alle mann til pumpene – helsepersonell

  Plakat laget i anledning av markeringen håndhygienedagen 2019, nedlastbar for trykk og web.

  Plakat

  Publisert

 2. Alle mann til pumpene – publikum

  Plakat laget i anledning av markeringen håndhygienedagen 2019, nedlastbar for trykk og web.

  Plakat

  Publisert

 3. Forespørsel om deltagelse i forskningsstudien Salmonella bærerskap

  Informasjonsbrev med samtykkeskjema til foresatte, ungdom og voksne.

  Trykksak

  Publisert

 4. Hvorfor skiller noen ut salmonellabakterier lenge etter at de har blitt friske?

  Spørreskjema i salmonella bærerskap-studien (MoMir).

  Skjema

  Publisert

 5. Forslagsskjema for metodevurdering av endringer eller nye vaksiner (mal)

  Metodevarsel er et varsel om en ny utredning, mens metodeforslag er et forslag om en ny utredning. Sistnevnte kan sendes inn av alle. Skjema sendes til vaksine@fhi.no.

  Skjema

  Publisert

 6. Foreldrebrev når det er hodelus på skole / i barnehage

  Dette er et brev skoler og barnehager kan sende med barna hjem når det blir oppdaget lus.

  Informasjonsark

  Publisert

 7. Foreldrebrev ved hodeluskampanjer høst og vår

  Dette er et skriv skoler og barnehager kan sende med barna hjem ved hodeluskampanjer.

  Informasjonsark

  Publisert

 8. Fødselsnytt nr. 2, 2018

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.

  Nyhetsbrev

  Publisert Oppdatert

 9. Invitasjon til å delta i Drikkevannsstudien

  Informasjonsskriv til potensielle deltakere i Drikkevannsstudien. Det er laget to ulike varianter; ett for dem som er under 16 år, og ett for dem som er over 16 år.

  Informasjonsark

  Publisert Oppdatert

 10. Liste over allmennfarlige smittsomme sykdommer

  Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer i forskrift hvilke sykdommer som skal defineres som allmennfarlige smittsomme sykdommer.

  Informasjonsark

  Publisert Oppdatert

 11. Tegnehanne sine illustrasjoner av håndhygiene og antibiotikabruk

  Bildene er laget i et samarbeid mellom Tegnehanne og Folkehelseinstituttet. De kan lastes ned og for eksempel henges opp, benyttes i undervisnings- og kursmateriell eller lignende.

  Diverse

  Publisert Oppdatert

 12. Foreldreinformasjon om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (oversettelse til åtte språk)

  Dette er en oversatt versjon av artikkelen "Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Laget til foreldre og foresatte. Vaksinen gis barn på 2. skoletrinn.

  Trykksak

  Publisert

 13. Mal for tuberkulosekontrollprogram for kommunane i Sogn og Fjordane

  Tuberkulosekontrollprogrammet skal vere ein del av smittevernplanen til kommunar og regionale helseføretak. Det skal innehalde rutinar som skal sikre adekvat undersøking av blant anna risikogrupper.

  Skjema

  Publisert

 14. Information about the MBRN for women who are about to give birth, English

 15. Informasjon om MFR til dei som skal føde, nynorsk

  Informasjon til dei som skal føde om kva som blir registrert i Medisinsk fødselsregister og kva rettar ein har som registrert. Informasjonsskrivet blir delt ut på alle fødeavdelingane i landet.

  Trykksak

  Publisert

 16. Foresattes erfaringer med barnepoliklinikken

  Spørsmålene nedenfor handler om foresattes erfaringer med barnepoliklinikken ved konsultasjoner for diabetes.

  Skjema

  Publisert Oppdatert

 17. Barn og unges erfaringer med barnepoliklinikken

  Dette spørreskjemaet handler om pasientens erfaringer med barnepoliklinikken ved diabeteskontroller.

  Skjema

  Publisert Oppdatert

 18. Foreldreinformasjon om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR),(oversettelse til ni språk)

  Dette er en oversatt versjon av artikkelen "Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR)" under Barnevaksinasjonsprogrammet på fhi.no. Laget til foreldre og foresatte.

  Informasjonsark

  Publisert

 19. Foreldreinformasjon om vaksine mot pneumokokksykdom (oversettelse til ni språk)

  Dette er en oversatt versjon av artikkelen "Vaksine mot pneumokokksykdom" under Barnevaksinasjonsprogrammet på fhi.no. Laget til foreldre og foresatte.

  Informasjonsark

  Publisert

 20. Foreldreinformasjon om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B (oversettelse til ni språk)

  Dette er en oversatt versjon av artikkelen "Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B". Laget til foreldre og foresatte.

  Informasjonsark

  Publisert