Hopp til innhold

Skjema

Skjema for reservasjon mot bruk av biologisk materiale til forskningsformål

De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk kan i noen tilfeller godkjenne at det i forskning benyttes blodprøver og annet biologisk materiale fra pasienter, uten at det innhentes samtykke fra hver pasient.


Godkjenning kan gis for medisinske forskningsprosjekter av stor samfunnsmessig interesse. Loven forutsetter at pasienten skal få informasjon og adgang til å reservere seg mot slik forskning. Pasienten kan reservere seg ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet.


Nedlastbar PDF

    Om trykksaken

  • Utgitt: August 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet