Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  7  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Medisinsk avstandsoppfølging ved kroniske sykdommer

  Hva er effekten av medisinsk avstandsoppfølging på helsetilstand og på forbruk av helse- og omsorgstjenester hos personer med kroniske sykdommer?

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Prosjektplan for kartleggingsoversikt over omsorgstjenesteforskningen i Norge

  Folkehelseinstituttet skal kartlegge omsorgstjenesteforskningen i Norge, dvs hva det forskes på, hvor det er kunnskapshull, samt kvaliteten på forskningen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Leveranse av kvalitetsindikatorer til det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet

  Folkehelseinstituttet skal bidra inn i Helsedirektoratets arbeid med Nasjonalt Kvalitetsindikatorsystem.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Fremskaffing av EQ-5D vekter og normative data for helseøkonomiske evalueringer

  Spørreskjemaet EQ-5D måler personers opplevde helse og kan blant annet brukes som grunnlag i helseøkonomiske evalueringer og prioritering av ressurser i helsetjenesten.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Commonwealth Fund sine internasjonale undersøkelse av helsetjenestesystemer

  Målet med programmet er å danne grunnlag for nytenkning innen helsepolitikk og gi beslutningstakere nødvendig informasjon for å fatte informerte og ansvarlige beslutninger om helsetjenestesystemet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Fastlegers vurderinger av DPS 2018

  Samtlige av landets fastleger blir bedt om å vurdere sitt lokale distriktspsykiatriske senter og samarbeidet med dette.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Personell og pasientsikkerhet i kommunale helse- og omsorgstjenester - Pepsiko

  Formålet å utvikle et spørreskjema om hvordan pleiepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten vurderer kvalitet og pasientsikkerhet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert