Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  8  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Effekter av systemer for hastegradsvurdering i somatiske akuttmottak - Prosjektplan for omtale av systematiske oversikter

  Formålet er å undersøke effektene av ulike systemer for systematiske hastegradsvurderinger i somatiske akuttenheter på pasient-, drifts-, samfunns- og ansattrelaterte utfall.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Magnet4Europe

  Magnet4Europe studerer innføringen av en evidensbasert organisasjonsmodell med mål om å forbedre det kliniske arbeidsmiljøet på akuttsykehus og øke mental helse og velvære for helsepersonell.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Prosjektplan for kartleggingsoversikt over omsorgstjenesteforskningen i Norge

  Folkehelseinstituttet skal kartlegge omsorgstjenesteforskningen i Norge, dvs hva det forskes på, hvor det er kunnskapshull, samt kvaliteten på forskningen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Koordinering av indikatorer til OECD

  Folkehelseinstituttet har ansvaret for koordinering og kvalitetssikring av den norske innrapporteringen til  OECDs helsetjenesteindikatorprosjekt Health Care Quality Indicators (HCQI).

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Effekter og erfaringer av deltidsarbeid i helse- og omsorgstjenestene

  Denne protokollen beskriver plan for to oversikter som vil kartlegge publiserte studier om deltidsarbeid i helse- og omsorgstjenestene.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Commonwealth Fund sine internasjonale undersøkelse av helsetjenestesystemer

  Målet med programmet er å danne grunnlag for nytenkning innen helsepolitikk og gi beslutningstakere nødvendig informasjon for å fatte informerte og ansvarlige beslutninger om helsetjenestesystemet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Nasjonalt kvalitetsforbedringsprosjekt innen samhandling (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet består av to separate læringsnettverk, ett rettet mot eldre og kronisk syke og ett rettet mot rus og psykisk helse.

  Prosjekt

  Publisert

 8. Effekt av etterutdanning av helsepersonell

  Etterutdanningstiltak som kurs, konferanser, arbeidsgrupper eller seminarer kan føre til forbedring av profesjonell praksis og en bedring i helserelaterte utfall for pasienten.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert