Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vaksine mot tuberkulose (BCG)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Vaksine mot tuberkulose (BCG)

Artikkel

Vaksine mot tuberkulose (BCG)

Barn med foreldre fra land med høy forekomst av tuberkulose får tilbud om vaksinen ved 6-ukers alder.

BCG-vaksine. Illustrasjon: Colourbox
BCG-vaksine. Illustrasjon: Colourbox

Barn med foreldre fra land med høy forekomst av tuberkulose får tilbud om vaksinen ved 6-ukers alder.


Vaksinen inneholder levende, svekkede tuberkulosebakterier, Bacille Calmette Guérin, og kalles BCG. Vaksinen settes vanligvis i venstre overarm. Normalt vil det komme en liten ”kvise” eller et lite væskende sår på stikkstedet etter et par uker. Reaksjonen går vanligvis tilbake i løpet av noen uker og varer sjelden mer enn 2-3 måneder. Noen får også hovne lymfeknuter som kjennes ut som kuler i armhulen. De fleste, men ikke alle, får et lite arr på stikkstedet.  Den beskyttende effekten utvikles 1–3 måneder etter vaksinasjonen, og er langvarig. 

Det anbefales at vaksinen gis til spedbarn i målgruppen ved 6-ukers alder. Ved å vaksinere spedbarn beskytter man særlig mot alvorlige former for tuberkulose i de første leveårene. Ved smitterisiko i nærmiljøet tilbys også eldre barn BCG-vaksine. For disse barna kan det være aktuelt å utføre en undersøkelse på forhånd for å avklare om de allerede har vært utsatt for smitte og derfor ikke vil ha nytte av vaksinen.

Hvis barnet har svekket helse eller bruker medisiner, må de fore­satte gi beskjed om dette. Personer med hivinfeksjon og andre immunsvikttilstander skal vanligvis ikke ha BCG-vaksine. Ved vaksinering av spedbarn må helsesykepleier informeres dersom mor har fått legemidler som påvirker immunsystemet under svangerskapet eller i ammeperioden fordi det da kan være aktuelt å utsette vaksina­sjon med denne vaksinen. 

Om sykdommen tuberkulose

Tuberkulose skyldes infeksjon med tuberkulosebakterier. Bare ubehandlet lungetuberkulose er smitteførende. Den vanlige smittemåten er dråpesmitte fra en person som hoster opp bakterier. Omtrent 10 % av dem som smittes blir syke, og det kan gå mange år før sykdommen utvikler seg. Sykdommen angriper som oftest lungene, men kan også gi infeksjon i andre organsystemer som hjernehinner, lymfeknuter, tarmkanal, knokler, ledd og nyrer. 

Norge er blant de landene i verden som har lavest forekomst av tuberku­lose, med 300–400 nye tilfeller hvert år. Fram til 1997 var det en nedgang i antall tilfeller. De senere årene har det vært en viss økning på grunn av økt innvandring fra land med høy forekomst av sykdommen. Nesten 90 % av de som blir syke er født i land med høy forekomst av tuberkulose, og de fleste er smittet før de kom til Norge. Selv om risikoen for å bli smittet med tuberkulose i Norge er lav, kan den være høyere i miljøer med tilknytning til land hvor sykdommen er vanlig. BCG-vaksine tilbys derfor barn som har en slik tilknytning. 

Bivirkninger

Lokale reaksjoner som er større eller mer langvarige enn forventet, er sjeldne. Hevelse i en lymfeknute nær stikkstedet kan forekomme. En slik hendelse kan være ubehagelig, men er ufarlig. I svært sjeldne tilfeller kan det være aktuelt å gi medikamentell behandling.

Vaksinen som brukes heter BCG-vaksine AJVaccines. Informasjon om denne er tilgjengelig via legemiddelsøk (søk etter BCG-vaksine AJVaccines i søkefeltet) på Statens Legemiddelverk sine nettsider. 

Relaterte artikler

Historikk

19.01.2023: Lagt til flere lenker under "utfyllende informasjon".

06.05.2022: Artikkelen er gjennomgått og faglig kvalitetssikret. Ingen endringer.