Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hva innebærer det å delta i undersøkelsen?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hva innebærer det å delta i undersøkelsen?

Artikkel

Hva innebærer det å delta i undersøkelsen?

Deltakerne besvarer et spørreskjema og avgir en halsprøve, en spyttprøve og en blodprøve.

ungdom
Illustrasjonsfoto. Colourbox.com

Deltakerne besvarer et spørreskjema og avgir en halsprøve, en spyttprøve og en blodprøve.


I 2018 og 2019 vil 7000 ungdommer bli invitert til å delta i NUSS-undersøkelsen for å undersøke ungdoms sårbarhet for smittsom hjernehinnebetennelse, også kalt meningokokksykdom.

Målet med NUSS-undersøkelsen er å bidra til å forebygge smittsom hjernehinnebetennelse i befolkningen. Resultatene fra NUSS-undersøkelsen vil brukes til å gi bedre råd om hvordan ungdommer kan unngå å bli syke, og for å vurdere om det vil være nyttig å tilby vaksiner mot smittsom hjernehinnebetennelse til alle ungdommer.

Ungdommer i alderen 13-19 år vil bli invitert til å delta i NUSS-undersøkelsen. Ungdommer som er 16-19 år kan selv godkjenne at de vil være med (samtykke) i undersøkelsen, mens ungdommer som er 13-15 år må ha samtykke fra sine foresatte.

Hva innebærer det å delta i undersøkelsen?

  • Besvare et elektronisk spørreskjema for å undersøke faktorer som kan påvirke risiko for å ha meningokokkbakterien i halsen. Oversikt over hvilke spørsmål som stilles i spørreskjemaet finner du på nettsiden: NUSS-studien spørreskjema (FHI)
  • Høst 2018: avgi en penselprøve fra hals, spytt og blod
    Vår 2019: avgi en penselprøve fra hals
  • Ved deltakelse samtykker man også til at det kan innhentes opplysninger fra det Nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK og Folkeregisteret.

Hvordan vil prøvetakingen foregå?

Undersøkelsene vil foregå på skolen i skoletiden og vil samlet ta ca 15 minutter i tillegg til litt venting mellom prøvetakingene.

Halsprøven tas ved at man stryker en vattpinne bakerst i halsen. Spyttprøven tas ved at en liten svamp suger opp spyttet. Blodprøven tas fra en blodprøve i armen. 

NUSS prøvertaking2.png

Får deltakerne svar etter at prøvene er analysert?

Den enkelte deltaker vil ikke få svar på resultatene av sine egne prøver. Selv om vi skulle finne meningokokkbakterien i halsen er det ikke nødvendig med behandling siden de aller fleste ungdommer som har denne bakterien i halsen ikke blir syke. Som deltaker har man imidlertid rett til innsyn i de helseopplysningene som er registrert om den enkelte (jf. helseforskningsloven). Slikt innsyn kan gis ved henvendelse per brev til Folkehelseinstituttet.

Personvern og datasikkerhet

Bare avidentifiserte opplysninger vil bli gjort tilgjengelig for forskere. Det vil ikke være mulig å identifisere deltakerne når resultatene publiseres. Deltakerne i studiene har rett til innsyn i alle helseopplysninger som er registrert om seg selv, og kan når som helst og uten å oppgi grunn trekke seg fra undersøkelsen de har deltatt i. Den enkelte deltaker kan når som helst kreve innsamlede opplysninger og biologiske prøver slettet, uten å oppgi noen årsak, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i rapporter eller artikler. Mer informasjon om personvern og datasikkerhet i undersøkelsen:

Personvern i NUSS-undersøkelsen (Folkehelseinstituttet)