Hopp til innhold

Prosjekt

Norsk ungdoms sårbarhet for smittsom hjernehinnebetennelse (NUSS) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Studien undersøker norsk ungdoms sårbarhet overfor meningokokksykdom ved å studere i hvor stor grad meningokokkbakterien fins i halsen hos ungdom og i hvor stor grad ungdom har opparbeidet naturlig beskyttelse.


Sammendrag

Smittsom hjernehinnebetennelse er en sjelden, men svært alvorlig sykdom med høy dødelighet. Sykdommen forårsakes av meningokokkbakterien. De senere årene har flere tilfeller vært knyttet til tenåringer og russefeiring. Effektive vaksiner er tilgjengelige. Forekomst av bakterien i halsen er en forutsetning for sykdom, men bidrar også til utvikling av naturlig beskyttelse mot bakterien. Vi har lite kunnskap om graden av naturlig beskyttelse og bærerskapsfrekvens i den norske befolkningen. Studien undersøker norsk ungdoms sårbarhet overfor meningokokksykdom ved å studere i hvor stor grad meningokokkbakterien fins i halsen hos ungdom (halsprøve) og i hvor stor grad ungdom har opparbeidet naturlig beskyttelse mot meningokokker (blod- og spyttprøve). Studien vil bidra til å forbedre rådgiving rundt forebygging av smittsom hjernehinnebetennelse og dertil vaksinasjonsanbefalinger, samt vurdere om det vil være kostnadseffektivt å innføre meningokokkvaksine i et vaksinasjonsprogram.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Lisbeth Meyer Næss, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Lisbeth Meyer Næss, Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer, Folkehelseinstituttet
Anne-Cathrine Kristoffersen, Avdeling for infeksjonsimmunologi, Folkehelseinstituttet
Ida Laake, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Torbjørn Wisløff, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Sara Sofie Viksmoen Watle, Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer, Folkehelseinstituttet
Dominique A Caugant, Smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet