Hopp til innhold

Studier

Oversikt over instituttets pågående og avsluttede studier

Begrens søket
Status Markér alle
 1. Kontinuerlige elektroniske målinger av brukererfaringer i psykisk helsevern (PHV)

  Kontinuerlige, elektroniske målinger av brukererfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern startet opp i januar 2020.

  Pågående

  Publisert

 2. Korona-hus-studien

  En studie om smitterisiko og immunitet mot det nye koronaviruset hos personer som bor i samme husstand.

  Pågående

  Publisert

 3. Luftveisinfeksjoner hos barn og unge i Norge

  Hensikten med studien er å finne ut hvordan influensa, RS-virus og kikhosteinfeksjoner rammer små og større barn som behandles på sykehus. Samt kartlegge helse- og samfunnsmessige konsekvenser.

  Pågående

  Publisert

 4. MIDIA

  Hensikten med MIDIA-studien er å finne miljøårsaker til type 1 diabetes for på sikt å kunne forebygge sykdommen. Rekrutteringen er avsluttet, men forskningen pågår.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 5. MINI-Nor-studien

  MINI-Nor kartlegger mor og barns beskyttelse mot infeksjoner.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 6. MITT LIV-undersøkelsen

  MITT LIV-undersøkelsen er en skolebasert undersøkelse om ungdom og rusmidler.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 7. Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet

  HPV-oppfølgingsprogrammet følger med på effekt, bivirkninger og vaksinasjonsdekning etter at HPV-vaksine ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 8. Nasjonale kostholdsundersøkelser

  Kostholdsundersøkelsene måler inntaket av mat og drikke i landsrepresentative utvalg av befolkningen i ulike aldersgrupper.

  Pågående

  Publisert

 9. NeuroTox-studien

  NeuroTox skal undersøke om miljøgifter i mors blod under svangerskapet har en negativ påvirkning på barnets nevroutvikling.

  Pågående

  Publisert

 10. NoMIC-studien

  NoMIC-studien skal generere kunnskap om tarmfloraen i nyfødtperioden, og hvordan denne utvikler seg i barnealderen. Vi undersøker også hvilken betydning tarmflora har for helsen til mor og barn.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 11. NorFlu korona antistoff-undersøkelse

  Studien samler inn blodprøver og spyttprøver for å kunne forstå hvor omfattende spredningen av koronaviruset har vært i befolkningen hittil, samt følge utviklingen fremover.

  Pågående

  Publisert

 12. NorFlu-studien

  Den norske influensaundersøkelsen (NorFlu) studerer eventuelle konsekvenser av influensa A (H1N1) – svineinfluensa – under svangerskapet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 13. NORSE-studien

  NORSE-studien er en representativ undersøkelse om helse og levekår i befolkningen 60 år og eldre i Oppland.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 14. NUSS-studien

  Norsk Ungdoms Sårbarhet for Smittsom hjernehinnebetennelse (NUSS). Målet med studien er å bidra til å forebygge smittsom hjernehinnebetennelse i befolkningen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 15. PAGE-studien om cøliaki og type 1 diabetes

  PAGE er en delstudie i MoBa. PAGE-studien undersøker hvordan arvelige forhold kan spille sammen med miljøfaktorer når det gjelder risiko for å få type 1 diabetes og cøliaki.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 16. PainFACT

  Identifying molecular mechanisms of pain related disorders.

  Pågående

  Publisert

 17. Rotavirus-studien

  Nasjonal oppfølging etter innføring av rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet: følge opp vaksinasjonsdekningen, eventuelle uønskede hendelser og hvilken effekt vaksinen har på forekomst.

  Pågående

  Publisert

 18. Salmonella bærerskap – faktorer og lengde (MoMIR)

  Hvor skiller mange ut salmonellabakterier med avføringen etter en salmonellainfeksjon selv om de er symptomfrie og føler seg friske, og hvilke faktorer påvirker at dette skjer?

  Pågående

  Publisert

 19. Språk 8-studien

  Språk 8 er en delstudie i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) som skal undersøke sammenhengen mellom barns tidlige språkutvikling og hvordan det går med barna ved 8 år.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 20. Språk- og læringsstudien (SOL)

  SOL-studien i MoBa skal gi mer kunnskap om årsaker til og utvikling av språk- og læringsvansker. Studien undersøker både genetiske og miljøfaktorer som kan påvirke barns språk- og læringsutvikling.

  Pågående

  Publisert Oppdatert