Hopp til hovedinnhold

NANT – Nasjonal undersøkelse om alkohol, narkotika og tobakk (pilot)

NANT er en nasjonal pilotundersøkelse for å samle inn opplysninger om befolkningens bruk av alkohol, narkotika og tobakk.