BorrSci

  • Status: Pågående

BorrSci-studien er nå avsluttet. FHI vil i løpet av 2024 publisere en oppsummering av funnene på denne studiesiden.