Hopp til innhold

Forskningskartlegging

PET – diagnostisk og klinisk nytteverdi

Publikasjonen viser resultatene av en utredning av klinisk og diagnostisk nytteverdi av PET for bruk innen kreftområdet.

Publikasjonen viser resultatene av en utredning av klinisk og diagnostisk nytteverdi av PET for bruk innen kreftområdet.


Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk 26. oktober 2006 i oppdrag å gjøre en utredning av klinisk og diagnostisk nytteverdi av PET for bruk innen kreftområdet. Oppdraget ble behandlet som et hasteoppdrag og notatet fikk leveringsfrist 13. november.

Notatet er basert på en rapport publisert av SMM i 2003 der det ble gjort en oppsummering av internasjonale systematiske oversikter, og en komitérapport utarbeidet av danske onkologer, publisert i juni 2006. I tillegg er det søkt etter nyere systematiske oversikter.

Sundhedsstyrelsen i Danmark anbefaler en massiv utbygging av PET-fasiliteter i Danmark på bakgrunn av at de mener PET vil, og bør, benyttes for en rekke indikasjoner innen kreftområdet. Dokumentasjon for at PET gir en bedre diagnostikk enn konvensjonelle metoder ble derimot funnet for svært få tilfeller, primært ved hode-/nakkekreft, lungekreft, Hodgkins lymfom og kolorektalkreft, men også for enkelte tilfeller av brystkreft.

Sammendrag

    Om publikasjonen

  • Utgitt: 2006
  • Forfattere: Graff BA.
  • ISBN elektronisk: 82-8121-136-9