Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pasienters og pårørendes erfaringer med legevaktene i Arendal, Kvam og Tromsø»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pasienters og pårørendes erfaringer med legevaktene i Arendal, Kvam og Tromsø

Rapport

Pasienters og pårørendes erfaringer med legevaktene i Arendal, Kvam og Tromsø

Publisert Oppdatert

Undersøkelsen var en pilotundersøkelse der hovedmålet var å lage et valid og reliabelt spørreskjema og innsamlingsopplegg som kan brukes i både lokale og nasjonale undersøkelser for å måle pasienterfaringer med legevakttjenesten i Norge.

Undersøkelsen var en pilotundersøkelse der hovedmålet var å lage et valid og reliabelt spørreskjema og innsamlingsopplegg som kan brukes i både lokale og nasjonale undersøkelser for å måle pasienterfaringer med legevakttjenesten i Norge.


Om rapporten

  • Utgitt: 2009
  • Forfattere: Danielsen K, Førland O.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-251-0
Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Kunnskapssenteret og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin  gjennomførte våren 2008 en spørreundersøkelse blant pasienter og pårørende som hadde vært i kontakt med Legevakten i Arendal, Kvam legevakt og Tromsø legevakt.

Undersøkelsen var en pilotundersøkelse der hovedmålet var å lage et valid og reliabelt spørreskjema og innsamlingsopplegg som kan brukes i både lokale og nasjonale undersøkelser for å måle pasienterfaringer med legevakttjenesten i Norge.

Pilotundersøkelsen omfattet alle pasienter som hadde hatt kontakt med de tre legevaktene i undersøkelsesperioden og alle typer kontakt med legevakten, det vil si telefonkontakt, oppmøte på legevaktlokalet og sykebesøk hjemme.

Faktoranalyser ga fire hovedområder for kontakt med legevakttjenesten:

  • Telefonkontakt
  • Legekontakt
  • Sykepleierkontakt
  • Organisering

Generelt ga pasientene og pårørende positive vurderinger av legevaktene. Gjennomsnittsskåren på de fire hovedområdene vises på en skala fra 0 til 100 der 0 er dårligst og 100 er best.

Resultatene viser at det er litt variasjon i hvilket hovedområde som skårer best. Hovedområdet Organisering får en noe lavere gjennomsnittsskåre enn de andre skalaene ved de tre legevaktene. Pasienter og pårørende ga generelt gode tilbakemeldinger til legevaktene også på de enkeltspørsmålene som ikke inngår i et av de fire hovedområdene.

Sammendrag