Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Rapport om svangerskapsavbrot 2021»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Rapport om svangerskapsavbrot 2021

Rapport

Rapport om svangerskapsavbrot 2021 Register over svangerskapsavbrot (Abortregisteret)

Publisert

I 2021 vart det sendt inn 11 937 begjæringar om svangerskapsavbrot og utført 10 841 svangerskapsavbrot i Noreg. Dette er 244 (2,2 prosent) færre utførte svangerskapsavbrot enn i 2020.

Rapport om svangerskapsavbrot 2021-1.png

I 2021 vart det sendt inn 11 937 begjæringar om svangerskapsavbrot og utført 10 841 svangerskapsavbrot i Noreg. Dette er 244 (2,2 prosent) færre utførte svangerskapsavbrot enn i 2020.


Forfattere

Om rapporten

  • Utgitt: 03/2022
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Løkeland M, Akerkar R, Askeland OM, Faugstad LA, Halvorsen GS, Heiberg-Andersen R, Hornæs MT,Juliusson PB, Berg AT.

Hovedbudskap

Avbrotsraten har ein nedgang frå 9,2 i 2020 til 9,0 per 1 000 kvinner i fertil alder (15-49 år) i 2021 og er såleis ein vidare nedgang i abortraten for alle kvinner i fertil alder (15-49 år). For fyrste gong sidan 2008 har det vore ein liten auke i abortraten blant kvinner 15-19 frå 4,4 per 1000 kvinner i 2020 til 4,6 i 2021.

Troms og Finnmark, Oslo og Innlandet er dei fylka med flest svangerskapsavbrot per 1 000 kvinner; 11,6 i Troms og Finnmark, 11,1 i Oslo og 10,0 i Innlandet. Rogaland, Møre og Romsdal og Trøndelag hadde dei lågaste ratene for svangerskapsavbrot; med 7,1 per 1 000 kvinner i Rogaland, 7,3 i Møre og Romsdal, og 7,6 i Trøndelag. Det er per i dag to av 11 fylke som har ein avbrotsrate på 10 eller meir per 1000 kvinner (15-49 år). Det har vore 59,4% nedgang i seinabortar grunna kvinna sin livssituasjon innvilga etter § 2 tredje ledd bokstav b, dei siste 10 åra.

For fyrste gong sidan 2009 har det under pandemien med covid-19 vore ein auke i fødslar per 1000 kvinner i fertil alder (15-49 år).

Se også: