Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kasusstudie covid-19-utbrudd blant gjestearbeidere»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kasusstudie covid-19-utbrudd blant gjestearbeidere

Notat

Kasusstudie covid-19-utbrudd blant gjestearbeidere

Publisert Oppdatert

Denne kasusstudien er rettet mot organisert opplæring for ansatte i den offentlige helsetjenesten og arbeidsgivere av utenlandske gjestarbeidere. Ansatte ved andre institusjoner som sosiale tjenester eller frivillige organisasjoner, kan også bli inkludert. Anslått tid for gjennomføring av kasusstudien er 3 timer.

Denne kasusstudien er rettet mot organisert opplæring for ansatte i den offentlige helsetjenesten og arbeidsgivere av utenlandske gjestarbeidere. Ansatte ved andre institusjoner som sosiale tjenester eller frivillige organisasjoner, kan også bli inkludert. Anslått tid for gjennomføring av kasusstudien er 3 timer.


Om publikasjonen

  • Utgitt: Mars 2021, April 2021

Tilrettelegging for en kasusstudie

Kasusstudier kan brukes til å la fagpersoner sammen komme til en felles forståelse av et folkehelseproblem ved å gå gjennom et virkelig scenario og løse et sett med oppgaver. Kasusstudier kan brukes under «table-top» øvelser der nøkkelpersonell er samlet for å diskutere løsninger i krisesituasjoner. Ved å diskutere slike situasjoner oppfordres deltakerne til å tenke gjennom forskjellige aspekter av beredskap og respons. Å delta i slike øvelser vil gjøre nøkkelpersonell i stand til å reagere mer effektivt på en nødsituasjon når den oppstår.

Den optimale gruppestørrelsen for slike øvelser er 6-8 personer med en tilrettelegger. Hvis antall deltakere er høyere enn 10, er det bedre å dele inn i to grupper. Denne kasusstudien er rettet mot øvelser organisert i kommuner, for forskjellige aktører som er involvert i en utbruddsrespons. Den er spesielt relevant for kommuner som har en stor gjestepopulasjon (f.eks utenlandske gjestarbeidere), der utbruddsresponsen må involvere arbeidsgivere og kommunale tjenester, inkludert kommunehelsetjenesten.

Denne kasusstudien er basert på et reelt covid-19-utbrudd i en liten kommune i Norge. For å sikre anonymitet har mange fakta blitt fiksjonalisert. Historien gjenspeiler imidlertid den faktiske situasjonen med dens utfordringer og læringspunkt. Tilretteleggeren kan tilpasse kasusstudien til en lokal kontekst for eksempel med å erstatte relevante interessenter eller terminologi.

Hver kasusstudie bør ha en tilrettelegger, som kan være kommuneoverlegen, eller annen aktør som er involvert i utbruddssvaret. Før implementering, må tilretteleggeren:

  • Identifisere relevante deltakere, dvs. de som vil være involvert i et slikt scenario hvis det skulle oppstå et utbrudd i kommunen, for å delta i øvelsen;
  • Planlegge logistikken, f.eks. bestille (virtuelt) møterom og send invitasjoner til deltakerne;
  • Lese kasusstudien og vurder tiden det tar å fullføre hver seksjon, og ta hensyn til hvilke spørsmål som er viktige i kommunen og hvilke som kan eventuelt ekskluderes dersom det skulle bli knapt med tid;
  • Prøve å inkludere både kommunehelsepersonell og arbeidsgiverrepresentanter i gruppen;
  • Identifisere hvilke deler i kasusstudien som kan være mer eller mindre relevante for spesifikke deltakergrupper. Avsnittet om beregning av angrepsrater kan for eksempel være relevant for enkelte helsepersonell, men kan være mindre relevant for arbeidsgiverrepresentanter.

Under kasusstudien bør tilretteleggeren være oppmerksom på å inkludere alle deltakere i diskusjonen. Å inkludere alle er viktig fordi kasusstudien er designet for å få i gang diskusjoner og dele erfaringer og ideer for slik å lære av hverandre.

Tilretteleggeren trenger ingen spesiell bakgrunnskunnskap om temaet for kasusstudien. Svarene på alle spørsmålene for hver seksjon er gitt i den følgende avsnitt. For å sikre at deltakerne prøver å løse oppgavene selv, bør tilretteleggeren ikke distribuere oppgavene i forkant av gjennomføringen.

Viderebruk av kasusstudien

Denne kasusstudien er rettet mot organisert opplæring for ansatte i den offentlige helsetjenesten og arbeidsgivere av utenlandske gjestarbeidere. Ansatte ved andre institusjoner som sosiale tjenester eller frivillige organisasjoner, kan også bli inkludert. Du står fritt både til å dele materialet så lenge du krediterer FHI og indikerer om endringer er gjort i henhold til Creative Commons-lisens 4.0

 

Bruk av MS Excel for enkel dataanalyse

Kasusstudien har lagt ved et lite datasett, som inneholder linjelisten som også vises i Word-dokumentet på sider 16-17. Det er ikke nødvendig å bruke MS Excel under øvelsen, men det er et alternativ under, eventuelt etter at øvelsen er fullført. Tabellene presentert i kasusstudien kan produseres i MS Excel ved hjelp av pivottabeller.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer angående kasusstudien, kan du kontakte oss på smittesporing@fhi.no.

09.09.2022: Lagt til informasjon om Creative Commons-lisens.