Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Commonwealth Fund-undersøkelsen blant allmennleger i elleve land i 2019: tabellrapport»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Commonwealth Fund-undersøkelsen blant allmennleger i elleve land i 2019: tabellrapport

Rapport

Commonwealth Fund-undersøkelsen blant allmennleger i elleve land i 2019: tabellrapport

Publisert

Denne rapporten viser resultatene fra den internasjonale undersøkelsen blant allmennleger som vurderer helsetjenestene i elleve land.

Commonwealth Fund-undersøkelsen bilde.png

Denne rapporten viser resultatene fra den internasjonale undersøkelsen blant allmennleger som vurderer helsetjenestene i elleve land.


Forfattere

Om rapporten

 • Utgitt: 12/2019
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Skudal KE, Holmboe O, Bjertnæs ØA, Telle K.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8406-052-1

Norge deltar i Commonwealth Fund (CMWF) sin årlige internasjonale undersøkelse om helsetjenestesystemer. I årets undersøkelse er det allmennleger som vurderer hvor godt helsetjenestene i de respektive deltakerlandene fungerer.

Noen av de områdene der Norge skårer bedre enn snittet av de andre landene er som følger:

 • Allmennlegenes jobbtilfredshet og deres syn på hvordan helsevesenet fungerer
 • Allmennlegene føler seg godt forberedt på å motta ulike komplekse pasientgrupper
 • Elektronisk informasjonsutveksling med andre tjenester og leger (epikriser, laboratoriesvar/diagnostiske prøver og lister over legemidler tatt av enkeltpasient)
 • Rutiner for kommunikasjon med annet helsepersonell som tilbyr hjelp i hjemmet

Noen av de områdene der Norge skårer dårligere enn snittet av de andre landene er som følger:

 • Systemer for kvalitetsmåling
 • Allmennlegers rutinemessige samtaler om behovet for helsehjelp med eldre og syke som ikke kan ta avgjørelser på egne vegne
 • Oppfølging av pasienter ved utarbeidelse av behandlingsplaner, skriftlig veiledning til pasientene om håndtering av egen situasjon, mål for pasientens egenbehandling tas inn i journalen, kontakt med pasienter mellom konsultasjoner
 • Elektroniske tjenester for pasienter, blant annet tilgang til egen journal på nettet, og journalsystemets mulighet til å generere ulike typer lister, for eksempel liste over pasienter som skal til eller som er forsinket til prøver eller forebyggende tiltak.

Undersøkelsen viser også at norske allmennleger er mindre fornøyd med sin daglige arbeidsmengde enn snittet av de andre landene, at en langt større andel planlegger å bytte karriere i løpet av de neste tre årene (20 prosent mot 10 prosent), og at norske fastlegekontorer inkluderer andre yrkesgrupper som sykepleiere, psykologer og kliniske ernæringsfysiologer i mindre grad enn i andre land. Videre svarer 68 prosent av allmennlegene i Norge at det er «et stort problem» at pasientene ber om unødvendige prøver og behandlinger, mot 56 prosent i øvrige land.

Bakgrunn og mål

The Commonwealth Fund (CMWF) er en stiftelse i USA, som har som formål å fremmehelsetjenestesystemer med bedre tilgjengelighet, kvalitet og effektivitet. For å bidra til dette har CMWF blant annet et internasjonalt program: «International Health Policy» som gjennomfører årlige helsesystemundersøkelser i en rekke land. Disse går i et treårig mønster, hvor undersøkelsen gjennomføres i forskjellige populasjoner; allmennleger, eldre/sykere voksne og den generelle voksne befolkningen. Målet med programmet er å danne grunnlag for nytenkning innen helsepolitikk og gi beslutningstakere nødvendig informasjon for å fatte informerte og ansvarlige beslutninger om helsetjenestesystemer.

Norge deltok i den internasjonale helsesystemundersøkelsen for første gang i 2009, og har deltatt hvert år siden (1-9). I årets undersøkelse er det allmennleger som blir spurt, og dermed vurderer hvor godt helsetjenestene i de respektive deltakerlandene fungerer. Undersøkelsen i 2019 har fellestrekk med undersøkelsen i 2009, 2012 og 2015, men endringene i spørreskjema og i datainnsamlingen er av en slik karakter at CMWF og deltakerlandene er enige om at dette er ny baseline for allmennlege-populasjonen, noe som betyr at man ikke kan sammenligne resultatene i tid. Landene som har deltatt i 2019 er de samme som i de tidligere undersøkelsene: Australia, Canada, Frankrike, Nederland, New Zealand, Norge, Sverige, Sveits, Storbritannia, Tyskland og USA.

CMWF vil også i år publisere resultater i tidsskriftet Health Affairs. Den internasjonale offentliggjøringen av resultatene er 11. desember 2019. Folkehelseinstituttet er ansvarlig for rapportering av CMWF‐undersøkelsene i Norge.

Om rapporten og undersøkelsen

CMWF sine egne publikasjoner fra undersøkelsen fokuserer lite på de enkelte deltakerlandenes resultater. Folkehelseinstituttet lager derfor egne rapporter fra de enkelte års undersøkelser, hvor de norske resultatene får mest oppmerksomhet.

I rapporten brukes begrepene allmennlege og fastlege synonymt.

I denne rapporten presenterer vi tabeller for resultatene for Norge på alle områdene i spørreskjemaet i 2019. Vi viser også resultatene for hvert enkelt land som deltar i undersøkelsen og vi sammenligner resultater for Norge med gjennomsnittet for de øvrige landene samlet. SSRS (Social Science Research Solutions) koordinerte datainnsamlingen på tvers av deltakerlandene og sendte data for alle deltakerlandene til FHI. Folkehelseinstituttet er ansvarlig for denne rapporten, herunder databearbeiding, analyser og tolkninger. Undersøkelsen i Norge er finansiert av FHI.