Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vurdering av helserisiko ved påviste konsentrasjoner av benzen og andre flyktige organiske forbindelser i bolighus ved nedlagte Brånåsen avfallsdeponi»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Vurdering av helserisiko ved påviste konsentrasjoner av benzen og andre flyktige organiske forbindelser i bolighus ved nedlagte Brånåsen avfallsdeponi

Notat

Vurdering av helserisiko ved påviste konsentrasjoner av benzen og andre flyktige organiske forbindelser i bolighus ved nedlagte Brånåsen avfallsdeponi

Publisert

Målingene viser at verdiene av gass i inneluft for de aktuelle boligene er lave og på nivå med det som man normalt kan finne innendørs i privatboliger.

Illustrasjonsbilde Brånåsen. Romerikes Blad/Vidar Sandnes

Målingene viser at verdiene av gass i inneluft for de aktuelle boligene er lave og på nivå med det som man normalt kan finne innendørs i privatboliger.


Forfattere

Om publikasjonen

  • Utgitt: April 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet

Hovedbudskap

Denne vurderingen er gitt med forbehold om at de oppgitte måleverdiene gir et representativt bilde av de faktiske eksponeringsforholdene i boligene. 

Verdiene som nå foreligger for benzen og VOC’er i inneluft i boliger ved tidligere Brånåsen avfallsdeponi, er lave og på nivå med det en normalt kan finne innendørs i privatboliger. Benzennivåene i disse boligene synes derfor først og fremst å stamme fra normale innendørskilder/aktiviteter, og ikke fra deponigassen. Verdiene som nå er målt ligger videre godt under nasjonale og internasjonale grenseverdier/retningslinjer for inneluft/uteluft, og ser ikke ut til å utgjøre noen helserisiko for beboerne som sådan. 

Det foreligger ikke tilstrekkelig vitenskapelig grunnlag til å kunne avklare hvorvidt tidligere eksponeringsnivåer av benzen eller andre deponigasser kan ha bidratt til utvikling eller forverring av helseeffekter, da usikkerheten rundt faktiske eksponeringsnivåer er for stor. Det kan imidlertid ikke utelukkes at tidligere eksponering kan ha bidratt til helseplage, og situasjonen med langvarig usikkerhet og bekymring om sikkerheten ved å bo i egen bolig har opplagt vært en stor belasting for mange beboere.

Skedsmo kommune anbefales å følge opp med kontrollmålinger for å sikre at de registrerte verdiene er representative for eksponering i boligene, og at nivåene holder seg stabile over tid. Dette vil spesielt være viktig med hensyn til mulig brannfare fra metangass.