Hopp til hovedinnhold

Luftkvalitet og luftforurensning

Temasiden inneholder faktaark, nyheter og artikler om luftkvalitet og forurensning.

Aktuelt

Luftforurensning
Informasjonsgrafikk
Folkehelserapporten: Luftforurensning

Svevestøv, nitrogendioksid og ozon er de luftforurensende komponentene som bidrar mest til sykdom og død.

Oppdatert

Håndbok for uteluft - luftkvalitetskriterier
Veiledere_liggende_Veileder-for-uteluft.png
Håndbok for uteluft - luftkvalitetskriterier

23 ulike forurensningskomponenter som kan finnes i uteluft, er vurdert opp mot helse­skadelige effekter.