Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

PasOpp-rapport

Brukererfaringer med fødsels- og barselomsorgen i 2016 (PasOpp-rapporter)

  • Utgitt: Desember 2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Sjetne IS, Holmboe O.
  • ISSN ELEKTRONISK: 1890‐1565
Brukererfaringer med fødsels- og barselomsorgen i 2016.png

Rapporten viser resultatene fra en undersøkelse om kvinners erfaringer med å være pasient på landets føde‐ og barselavdelinger. Det er laget egne rapporter for regionale helseforetak, foretak og nivåene under dette.


Har du funnet en feil?

Bestill

Last ned:

Sammendrag

Kvinner som fødte i siste kvartal i 2016 ble forespurt om å delta. En liknende, men ikke identisk, undersøkelse ble gjennomført i 2011. Forespørsel ble sendt i brev til 8279 kvinner, og 3747 (45,3%) av dem besvarte undersøkelsen. Undersøkelsen ble besvart via internett. Hovedresultatene er beregnet som skårer på åtte indikatorer, der tre handler om erfaringer fra fødeavdelingen og fem handler om erfaringer under barseloppholdet.

Dette er hovedfunnene:

  • Erfaringene er stort sett gode på landsbasis. Det er til dels stor variasjon blant behandlingsstedene, og det tyder på at det bør være mulig for behandlingssteder med dårlige skårer å forbedre sine tjenester. Variasjonen gjelder særlig erfaringer med informasjon og veiledning under barseloppholdet.
  • Det er forbedring i resultatene på seks av åtte indikatorer siden 2011, men minst forbedring der resultatene er dårligst.
  • Overgangen fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten ser ut til å være et svakt punkt i forløpet.

Helse Sør-Øst RHF

515 Helse Sør-Øst RHF.pdf

Akershus universitetssykehus HF

497 Akershus universitetssykehus HF.pdf

Oslo universitetssykehus HF

499 Oslo Universitetssykehus HF.pdf

Institusjoner

466 OUS Rikshospitalet.pdf

467 OUS Ullevål.pdf

Underavdelinger

454 OUS Ullevål FB-A.pdf

455 OUS Ullevål FB-B.pdf

456 OUS Ullevål ABC-avd.pdf

Sykehuset Innlandet HF

498 Sykehuset Innlandet HF.pdf

Institusjoner

461 Sykehuset Innlandet Gjøvik.pdf

462 Sykehuset Innlandet Kongsvinger.pdf

463 Sykehuset Innlandet Lillehammer.pdf

464 Sykehuset Innlandet Tynset.pdf

465 Sykehuset Innlandet Elverum.pdf

Sykehuset Telemark HF

501 Sykehuset Telemark HF.pdf

Sykehuset Vestfold HF

502 Sykehuset i Vestfold HF.pdf

Sykehuset Østfold HF

496 Sykehuset Østfold HF.pdf

Sørlandet sykehus HF

503 Sørlandet sykehus HF.pdf

Institusjoner

472 Sørlandet sykehus Kristiansand.pdf

473 Sørlandet sykehus Arendal.pdf

474 Sørlandet sykehus Flekkefjord.pdf

Vestre Viken HF

500 Vestre Viken HF.pdf

Institusjoner

468 Drammen sykehus.pdf

469 Ringerike sykehus.pdf

470 Kongsberg sykehus.pdf

471 Bærum sykehus.pdf

Helse Midt-Norge RHF

517 Helse Midt-Norge RHF.pdf

Helse Møre og Romsdal HF

 508 Helse Møre og Romsdal HF.pdf

Institusjoner

479 Ålesund sjukehus.pdf

480 Volda sjukehus.pdf

481 Kristiansund sjukehus.pdf

482 Molde sjukehus.pdf

Helse Nord-Trøndelag HF

510 Helse Nord-Trøndelag HF.pdf

Institusjoner

483 Sykehuset Levanger.pdf

484 Sykehuset Namsos.pdf

St. Olavs hospital

509 St.Olavs Hospital HF.pdf

Underavdelinger

459 St.Olavs hospital Føde Øst.pdf

460 St.Olavs hospital Føde Vest.pdf

Helse Vest RHF

516 Helse Vest RHF.pdf

Helse Bergen HF

506 Helse Bergen HF.pdf

Institusjoner

477 Voss sjukehus.pdf

478 Haukeland universitetssjukehus.pdf

Underavdelinger

457 Haukeland universitetssjukehus Føden.pdf

458 Haukeland universitetssjukehus Storken.pdf

Helse Fonna HF

505 Helse Fonna HF.pdf

Institusjoner

475 Stord sjukehus.pdf

476 Haugesund sjukehus.pdf

Helse Førde HF

507 Helse Førde HF.pdf

Helse Stavanger HF

504 Helse Stavanger HF.pdf

Helse Nord RHF

518 Helse Nord RHF.pdf

Finnmarkssykehuset HF

514 Finnmarkssykehuset HF.pdf

Institusjoner

494 Finnmarkssykehuset Hammerfest.pdf

495 Finnmarkssykehuset Kirkenes.pdf

Helgelandssykehuset HF

511 Helgelandssykehuset HF.pdf

Institusjoner

485 Helgelandssykehuset Mo i Rana.pdf

486 Helgelandssykehuset Sandnessjøen.pdf

Nordlandssykehuset HF

512 Nordlandssykehuset HF.pdf

Institusjoner

487 Nordlandssykehuset Bodø.pdf

488 Nordlandssykehuset Vesterålen.pdf

489 Nordlandssykehuset Lofoten.pdf

Universitetssykehuset Nord-Norge

513 Universitetssykehuset Nord-Norge.pdf

Institusjoner

490 UNN Tromsø.pdf

491 UNN Harstad.pdf

492 UNN Narvik.pdf

493 UNN Fødestua i Midt-Troms.pdf