Hopp til innhold

2017

Viser  120  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Gonoré og syfilis i Norge 2017

  De siste årene viser en sterkt økende forekomst av gonoré blant menn som har sex med menn og fortsatte i 2017. Dette ses også balnt heteroseksuelle. Meldte syfilistilfeller økte også i 2017.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 2. Vurdering av Petø-metoden for barn og unge med hjerneskade: en fullstendig metodevurdering

  Vi har systematisk oppsummert og kvalitetsvurdert tilgjengelig forskning om klinisk effekt og uønskede hendelser ved Petø-metoden.

  Metodevurdering

  Publisert

 3. Vurdering av mulig helserisiko forbundet med høye svevestøvnivåer ved Nationaltheateret stasjon - Oslo

  Folkehelseinstituttet anbefaler at det ut fra et føre var-prinsipp settes inn tiltak for å redusere svevestøvnivåene på Nationaltheatret stasjon.

  Rapport

  Publisert

 4. Dementia, Ethnic Minorities and Migrants. A Review of the Literature

  The main aim of this review was to provide an overview and analysis of the available research on elderly migrants and dementia with specific reference to the European context where available.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Kjønnslemlestelse og behandling. Jordmor Sara forteller

  Dette er en bok med fortellinger om et behandlingstilbud for kvinner som levde med omskjæring.

  Bok

  Publisert Oppdatert

 6. Mental Health Challenges of Immigrants in Norway-A literature review 2009–17

  The aim of this review is to map the empirical studies in Norway on mental health and related topics among immigrant groups.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Usikkert om trening har effekt for barn som er under behandling for kreft. Cochrane: Kort oppsummert

  Trening kan muligens ha en positiv effekt på fysisk form hos barn med kreft, men svært få barn er undersøkt. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 8. Yoga gir mindre smerter og bedre funksjon for personer med korsryggsmerter. Cochrane: Kort oppsummert

  Yoga fører til bedre funksjon og mindre smerter for personer med kroniske korsryggsmerter, på samme måte som annen trening. Dette viser en systematisk oversikt fra Cochrane samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 9. Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017. Resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2017

  Rapporten viser resultatene fra en undersøkelse om erfaringer med å være pasient på institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

  PasOpp rapport

  Publisert

 10. Effekt av, og erfaringer med tiltak for unge som er blitt utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold

  Vi fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å identifisere forskning om effekt av og erfaring med tiltak for unge som er blitt utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 11. Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne: en systematisk oversikt

  I denne systematiske oversikten har vi oppsummert 21 studier om effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern hos voksne. Rapporten er en oppdatering av en rapport fra 2012.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 12. Ulykkesskader i Oslo

  Rapporten ser på alle skadebehandlinger for bosatte i Oslo i 2009-2011 som kunne identifiseres som forårsaket av ulykker. Hovedfokus er på geografisk spredning og sosial ulikhet.

  Rapport

  Publisert

 13. Brukererfaringer med fødsels- og barselomsorgen i 2016 (PasOpp-rapporter)

  Rapporten viser resultatene fra en undersøkelse om kvinners erfaringer med å være pasient på landets føde‐ og barselavdelinger.

  PasOpp rapport

  Publisert Oppdatert

 14. What to expect of the 2017/18 influenza season in Norway

  Denne rapporten omtaler Folkehelseinstituttets vurdering av influensasituasjonen tidlig i sesongen 2017/18.

  Rapport

  Publisert

 15. Ufaglært personell, profesjonsblanding, kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene: en kartleggingsoversikt

  Denne kartleggingen følger opp en systematisk oversikt som ikke fant noen kontrollerte studier som kvalifiserte for inklusjon. Inklusjonskriteriene er derfor utvidet med studier av svakere design.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 16. Årsrapport 2016. Helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk (NOIS), antibiotikaresistens (MSIS) og Verdens håndhygienedag. Delrapport 7 av smittsomme sykdommer i Norge.

  Data fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer, Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk og -resistens og data fra Verdens håndhygienedag.

  Rapport

  Publisert

 17. Commonwealth Funds undersøkelse blant personer i aldersgruppen 65 år og eldre: Resultater fra Norge og ti andre land i 2017

  Rapporten viser resultatene fra en spørreundersøkelse gjennomført av stiftelsen Commonwealth Fund blant personer over 65 år i elleve land.

  Rapport

  Publisert

 18. Interlaboratory Comparison on POPs in Food 2017

  The 18th round of the interlaboratory comparison study on the determination of PCDDs/PCDFs, PCBs and brominated flame retardants in three food items were conducted in spring of 2017.

  Rapport

  Publisert

 19. Kjeveortopedisk behandling uten kirurgi av barn og unge: En oversikt over systematiske oversikter

  Denne rapporten har inkludert systematiske oversikter om kjeveortopedisk behandling uten kirurgi (tannregulering) på overbitt, plassoverskudd og trangstilling.

  Rapport

  Publisert

 20. Bronkoskopisk lungevolumreduksjon ved emfysem: en systematisk kartleggingsoversikt

  Vi har utarbeidet en kartleggingsoversikt om endoskopisk lungevolumreduksjon i behandling av avansert emfysem på oppdrag fra Nye Metoder.

  Forskningskartlegging

  Publisert