Hopp til innhold

2017

Viser  120  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Meldingskriterier for sykdommer i MSIS

  Det er utarbeidet kriterier som må oppfylles for at en meldingspliktig sykdom i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) skal meldes.

  Informasjonsark

  Publisert Oppdatert

 2. Tiltak innen innsatsområdet “Trygg kirurgi” i Pasientsikkerhetsprogrammet i Norge; Oversikt over oversikter

  Målet for denne oversikten over oversikter er å identifisere og formidle nyere oppsummert forskning om effekt av tiltakene som inngår i innsatsområdet «trygg kirurgi» i Pasientsikkerhetsprogrammet.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

  Forside_trygg kirurgi.jpg
 3. Gonoré og syfilis i Norge 2017

  De siste årene viser en sterkt økende forekomst av gonoré blant menn som har sex med menn og fortsatte i 2017. Dette ses også balnt heteroseksuelle. Meldte syfilistilfeller økte også i 2017.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Sirkeltrening øker mobiliteten hos personer med hjerneslag. Cochrane: Kort oppsummert

  Sirkeltrening i gruppe fører trolig til større mobilitet hos slagpasienter, i form av økt gangavstand, ganghastighet og bedre balanse. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 5. Yoga gir mindre smerter og bedre funksjon for personer med korsryggsmerter. Cochrane: Kort oppsummert

  Yoga fører til bedre funksjon og mindre smerter for personer med kroniske korsryggsmerter, på samme måte som annen trening. Dette viser en systematisk oversikt fra Cochrane samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 6. Usikkert om trening har effekt for barn som er under behandling for kreft. Cochrane: Kort oppsummert

  Trening kan muligens ha en positiv effekt på fysisk form hos barn med kreft, men svært få barn er undersøkt. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 7. Helse i Norge – 2017: Kommentarrapport til OECDs sammenligning av helse i ulike land

  «Health at a Glance» er en rapportserie fra OECD som utgis annethvert år. Rapportene gir et oversiktsbilde av OECD-land. I denne rapporten presenteres resultatene for den norske helsetjenesten.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Forside_OECD_2017.jpg
 8. Influensasesongen i Norge 2017-2018. Ukerapporter

  Ukerapporter for influensasesongen 2017-18.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

  ILIfigur uke 20.png
 9. Europeisk narkotikarapport 2017

  Årlig rapport fra EUs narkotikabyrå (EMCDDA). Omtaler bl. a. at overdosedødsfallene øker, nye psykoaktive stoffer er stadig tilgjengelige og sterke syntetiske opioider utgjør økende helsetrussel.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Forside Europeisk narkotikarapport 2017
 10. Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse. Årsrapport 2016

  Mangfold er et av kjennetegnene til samfunnet i det 21. århundre. Årsrapporten gir en oversikt over blant annet alle foredrag, arrangementer, prosjekter og publikasjoner som NAKMI har hatt i 2016.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  aarsrapport-nakmi-2016_forside710.jpg
 11. Vurdering av Petø-metoden for barn og unge med hjerneskade: en fullstendig metodevurdering

  Vi har systematisk oppsummert og kvalitetsvurdert tilgjengelig forskning om klinisk effekt og uønskede hendelser ved Petø-metoden.

  Metodevurdering

  Publisert

  Forside Petø.jpg
 12. Mental Health Challenges of Immigrants in Norway-A literature review 2009–17

  The aim of this review is to map the empirical studies in Norway on mental health and related topics among immigrant groups.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Forside mental-health-challenges-of-immigrants-in-norway-NAKMI-rapport-1-2017.jpg
 13. Vurdering av mulig helserisiko forbundet med høye svevestøvnivåer ved Nationaltheateret stasjon - Oslo

  Folkehelseinstituttet anbefaler at det ut fra et føre var-prinsipp settes inn tiltak for å redusere svevestøvnivåene på Nationaltheatret stasjon.

  Rapport

  Publisert

  Forsidebilde luft Nationalteateret.jpg
 14. Dementia, Ethnic Minorities and Migrants. A Review of the Literature

  The main aim of this review was to provide an overview and analysis of the available research on elderly migrants and dementia with specific reference to the European context where available.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  bilde av rapportforsiden Dementia, Ethnic Minorities and Migrants
 15. Kjønnslemlestelse og behandling. Jordmor Sara forteller

  Dette er en bok med fortellinger om et behandlingstilbud for kvinner som levde med omskjæring.

  Bok

  Publisert Oppdatert

  forside til bok om kjønnslemlestelse og behandling
 16. Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017. Resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2017

  Rapporten viser resultatene fra en undersøkelse om erfaringer med å være pasient på institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

  PasOpp rapport

  Publisert

  453 Nasjonale resultater_Side_01.jpg
 17. Effekt av, og erfaringer med tiltak for unge som er blitt utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold

  Vi fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å identifisere forskning om effekt av og erfaring med tiltak for unge som er blitt utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold.

  Forskningskartlegging

  Publisert

  Engelsk Forside Forced Marriage.jpg
 18. Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne: en systematisk oversikt

  I denne systematiske oversikten har vi oppsummert 21 studier om effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern hos voksne. Rapporten er en oppdatering av en rapport fra 2012.

  Systematisk oversikt

  Publisert

  Forside tvang psykisk helsevern.jpg
 19. Ulykkesskader i Oslo

  Rapporten ser på alle skadebehandlinger for bosatte i Oslo i 2009-2011 som kunne identifiseres som forårsaket av ulykker. Hovedfokus er på geografisk spredning og sosial ulikhet.

  Rapport

  Publisert

  Ulykkesskader_i_Oslo_forside.jpg
 20. Brukererfaringer med fødsels- og barselomsorgen i 2016 (PasOpp-rapporter)

  Rapporten viser resultatene fra en undersøkelse om kvinners erfaringer med å være pasient på landets føde‐ og barselavdelinger.

  PasOpp rapport

  Publisert Oppdatert

  Brukererfaringer med fødsels- og barselomsorgen i 2016.png