Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Veileder

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 4. utgave

Veilederen finnes både på norsk og engelsk. Veilederen sammenfatter instituttets råd for teknisk utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger. Anvendes også på skip.

vann offshore.PNG

Veilederen finnes både på norsk og engelsk. Veilederen sammenfatter instituttets råd for teknisk utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger. Anvendes også på skip.


Sammendrag

Drikkevann offshore kan enten leveres fra forsyningsskip som henter vann fra land, eller det kan produseres om bord. Produksjon av ferskvann om bord skjer ved evaporasjon (fordampning av ferskvann fra sjøvann) eller ved omvendt osmose (sjøvann presses mot en membran, der salt holdes tilbake og ferskvann passerer membranen). Veilederen er basert på regelverkets krav, og dekker temaer som styringssystemer, vannkvalitet offshore, teknisk systemdesign, samt drift, kontroll og vedlikehold av drikkevannssystemene.

Endringer i veilederen siden 3. utgave er omtalt i forordet. Av større endringer trekker vi fram:

 • Sjøfartsdirektoratets regelverk for drikkevannsforsyning på flyttbare innretninger ble revidert 4. desember 2015, og veilederen refererer til endrede krav i dette regelverket blant annet med hensyn til utforming av tanker og rør for drikkevann, utforming av sjøvannsinntak, risikoanalyser og lister over godkjente vannbehandlingskjemikalier.
 • Det stilles ikke lenger krav til at beskyttelsesbelegg som anvendes i drikkevannstanker skal være godkjent. I stedet stiller Sjøfartsdirektoratet strengere krav til dokumentasjon på hvordan slike produkter velges og påføres.
 • Avsnitt om legionellaforebygging er oppdatert med informasjon om risikoanalyser og behandlingsmetoder.
 • Folkehelseinstituttet er ikke lenger bistandsetat for Fylkesmannen i Rogaland ved drikkevannstilsyn offshore, men er fortsatt bistandsetat for Sjøfartsdirektoratet.

 

  Om publikasjonen

 • Utgitt: August 2016
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Pris: 0kr
 • Forfattere: Eyvind Andersen m.fl..
 • ISSN elektronisk: ISSN 1503-2167