Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

2016


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Rapport

  ADHD i Norge

  Formålet med rapporten er å gi en oversikt over hvor mange som har ADHD i Norge i dag, hvilke tilleggsdiagnoser disse har og hvor mange som får medikamentell behandling.

 2. Forskningsoversikt

  Akupunktur ved muskelskjelettsmerter

  Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag å undersøke effekt av akupunktur sammenliknet med konservativ behandling for muskelskjelettsmerter.

 3. Rapport

  Alkohol og arbeidsliv. En undersøkelse blant norske arbeidstakere

  Folkehelseinstituttet vil på oppdrag fra Helsedirektoratet kartlegge holdninger til-, og utbredelse av alkoholbruk, samt konsekvenser og regulering av alkoholbruk i norsk arbeidsliv fra 2015-2018.

 4. Rapport

  Anbefaling om vaksiner til pasienter med primær (medfødt) immunsvikt

  Folkehelseinstituttet har utarbeidet en anbefaling om vaksinasjon og bruk av immunglobuliner til pasienter med immunsvikt.

 5. Rapport

  Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2015

  Dekningsstatistikk, meldte tilfeller av sykdommene det vaksineres mot, hvilke vaksiner som ble brukt i programmet og meldte bivirkninger av disse.

 6. Rapport

  Barn, miljø og helse. Risiko- og helsefremmende faktorer

  Rapporten «Barn, miljø og helse: Risiko- og helsefremmende faktorer» presenterer miljøfaktorer som kan ha betydning for barn og unges helse.

 7. Forskningsoversikt

  Bedre tilgang til tverrfaglig spesialisert rusbehandling for barn og unge voksne

  Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet har på forespørsel fra Oslo universitetssykehus søkt etter oppsummert forskning for arbeidet med rusbehandling av barn, unge og unge voksne.

 8. Forskningsoversikt

  Behandlingen kan bli bedre med samhandling

  En type samhandlingsform hvor helsepersonell samarbeider om pasienten på tvers av spesialist- og kommunehelsetjenesten, fører muligens til bedre behandling.

 9. Forskningsoversikt

  Bruk av biologiske tester i oppfølgingen av personer som mottar legemiddelassistert rehabilitering for opioidavhengighet: en systematisk oversikt

  Denne systematiske oversikten oppsummerer effekter av å bruke biologiske tester i oppfølgingen av personer som mottar legemiddelassistert rehabilitering.

 10. Forskningsoversikt

  Bruk av Liverpool Care Pathway ved livets slutt

  Vi utførte en hurtigoversikt for å vurdere effekten av Liverpool Care Pathway (LCP) på palliativ omsorg til personer i livets sluttfase.

 11. Forskningsoversikt

  Bruk av skjema i oppfølging av diabetes i allmennpraksis

  De fleste pasienter med diabetes type 2 følges opp av allmennlegen. Vi har undersøkt om allmennlegers bruk av skjema for registrering av kliniske data.

 12. Rapport

  Commonwealth Funds undersøkelse av helsetjenestesystemet i elleve land. Norske resultater i 2016 og utvikling over tid

  Rapporten sammenligner befolkningens erfaringer med ulike sider av helsetjenestene i elleve land, som hvor fornøyde de er med helsepersonell, sykehus og samarbeid mellom ulike tjenester.

 13. Forskningsoversikt

  Demensscreening av personer over 65 år

  Mini-Mental Status Evaluering (MMSE) er en screeningtest for å kartlegge kognitiv funksjon og brukes ofte til å fange opp personer som kan ha demens.

 14. Forskningsoversikt

  Depresjon hos barn og unge kan trolig forebygges

  Psykologiske tiltak, som kognitiv atferdsterapi og interpersonlig terapi, forebygger trolig depresjon hos barn og unge.

 15. Rapport

  Utvikling av en ny brukerrolle i helse- og omsorgstjenesten. En beskrivelse av suksessfaktorer (Notat om kvalitetsutvikling; nr. 5)

  Publikasjonen oppsummerer gode eksempler på en ny brukerrolle som ble presentert under en konferanseturné i februar 2016. Den trekker fram de viktigste suksessfaktorene.

 16. Rapport

  Digital mobbing. Kunnskapsoversikt over forskning på effekter av tiltak

  Rapporten inneholder en systematisk oversikt over evalueringer av eksisterende tiltak rettet mot digital mobbing, og en vurdering av kvaliteten på evalueringene.

 17. Rapport

  Drikkevann. Rapport til Mattilsynet 2016 (Vannrapport 124)

  Folkehelseinstituttet har laget en oversikt over antall personer i Norge som fikk vann av tilfredsstillende kvalitet for utvalgte parametere i 2014.

 18. Rapport

  Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte. 2015

  Tall fra Dødsårsaksregisteret som omfatter personer som dør i Norge, men som ikke er registrert som bosatt i landet. Inkluderer blant andre turister, asylsøkere og en del gjestearbeidere.

 19. Forskningsoversikt

  Effekten av samtidig forskrivning av benzodiazepiner for personer i legemiddelassistert rehabilitering

  Målet med denne systematiske oversikten er å oppsummere effekten av å forskrive benzodiazepiner til pasienter som mottar legemiddelassistert rehabilitering.

 20. Forskningsoversikt

  Effekter av gruppetiltak for barn og ungdom som opplever samlivsbrudd

  I denne systematiske oversikten har vi oppsummert resultater fra studier som har sammenlignet gruppetiltak for barn i samlivsbrudd med intet tiltak.