Hopp til innhold

2016

Viser  129  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Undersøkelse om nøytrale snuspakninger - foreløpig resultat

  I forbindelse med oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet til Sirus i 2015, nå Folkehelseinstituttet, er det gjort en foreløpig analyse av en holdningsundersøkelse om snuspakninger.

  Notat

  Publisert

 2. Stabiliseringstrening er like effektiv som annen trening og manuell terapi ved kroniske ryggsmerter. Cochrane: Kort oppsummert

  Stabiliseringøvelser er trolig mer effektive enn ingen eller minimal oppfølging for å redusere smerte. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 3. Tilpasset trening kan redusere utmattelsessymptomer hos personer med kronisk utmattelsessyndrom, CFS /ME. Cochrane: Kort oppsummert

  Personer med CFS /ME blir trolig mindre utmattet og opplever bedring i helse etter tilpasset trening sammenliknet med avspenning eller passive behandlingsformer. Det viser oppdatert Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 4. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)

  Denne rapporten gir en psykometrisk vurdering av Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS).

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Måleegenskaper.jpg
 5. Influensasesongen i Norge 2015-16. Årsrapport

  Sesongoppsummeringen beskriver funn fra influensaovervåkingen ved Folkehelseinstituttet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Anbefaling om vaksiner til pasienter med primær (medfødt) immunsvikt

  Folkehelseinstituttet har utarbeidet en anbefaling om vaksinasjon og bruk av immunglobuliner til pasienter med immunsvikt.

  Rapport

  Publisert

 7. Friluftsliv og innvandrere. En undersøkelse av holdninger og erfaringer blant innvandrerfamilier i Oslo

  Hva er innvandreres oppfatning, kunnskap og holdninger til natur og utendørsaktiviteter? Hva er deres kunnskap om Norsk Friluftsliv? Hva påvirker aktiv deltakelse i utendørsaktiviteter?

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  rapport-nr-1-2016-ali-czapka-friluftsliv-og-innvandrere.-en-undersokelse-av_Side_01.jpg
 8. Eldre i et ukjent landskap. Sluttrapport fra prosjektet Eldre innvandrere og demens

  Eldre innvandrere i Europa er en stadig økende gruppe, men kunnskap om eldre innvandrere og deres helse og levekår er mangelfull. Alder er den største risikofaktoren for Alzheimers sykdom.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  eldre-i-et-ukjent-landskap-sluttrapport-nakmirapport-nr-2-2016_Side_01.jpg
 9. Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte. 2015

  Tall fra Dødsårsaksregisteret som omfatter personer som dør i Norge, men som ikke er registrert som bosatt i landet. Inkluderer blant andre turister, asylsøkere og en del gjestearbeidere.

  Rapport

  Publisert

  Dødsfall i Norge blant_ikke bosatte 2015.JPG
 10. Mekanisk trombektomi ved akutt hjerneinfarkt del 2. Helseøkonomisk evaluering

  Vi har utført en kostnadseffektivitetsanalyse av mekanisk trombektomi som tilleggsbehandling til trombolyse sammenlignet med trombolyse alene ved akutt hjerneinfarkt på grunn av storkarokklusjon.

  Metodevurdering

  Publisert

  Forside_Trombektomi Anna.jpg
 11. Effekten av samtidig forskrivning av benzodiazepiner for personer i legemiddelassistert rehabilitering

  Målet med denne systematiske oversikten er å oppsummere effekten av å forskrive benzodiazepiner til pasienter som mottar legemiddelassistert rehabilitering.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

  Forside_Benzodiazepines.jpg
 12. Psykoedukativ behandling for voksne med oppmerksomhets- og hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD)

  Vi fikk i oppdrag fra Bestillerforum RHF å lage en hurtigoversikt over mulig relevante forskningspublikasjoner om psykoedukativ behandling for voksne med ADHD.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

  Forside_psykoedukativ ADHD.jpg
 13. Språktrening etter slag bedrer trolig evnen til å kommunisere

  Språktrening bedrer trolig kommunikasjonsevnen, leseforståelsen og skriveferdighetene hos personer med afasi etter slag. Evnen til å snakke bedres trolig betydelig.

  Forskningsomtale

  Publisert

 14. Tøyning etter behandling med botulinumtoksin hos voksne med spastisitet

  Vi ble bedt om å finne forskning om effekt av tøyning etter behandling med botulinumtoksin (Botox) av voksne pasienter med spastisitet.

  Forskningskartlegging

  Publisert

  Forside_tøyning Botox.jpg
 15. Å få til amming av premature barn er trolig lettere dersom tillegg gis via noe annet enn flaske

  Barn som er født prematurt bør trolig mates med kopp eller sonde dersom man ønsker å etablere amming. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

  Foto: Colourbox.com
 16. Intermitterende pneumatisk kompresjon for å forebygge venøs tromboembolisme hos pasienter innlagt i sykehus

  Vi fikk i oppdrag å utarbeide en kartleggingsoversikt om intermitterende kompresjon (IPC) for å forebygge venøs tromboembolisme (VTE) hos pasienter innlagt i sykehus.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

  Forside_intermitterende Pneumatisk.jpg
 17. Legemidler ved multippel sklerose

  Denne fullstendige metodevurderingen ble bestilt av Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

  Medicines usede for.jpg
 18. Mekanisk trombektomi ved akutt hjerneinfarkt

  Bestillerforum RHF har bedt Kunnskapssenteret om å utarbeide en fullstendig metodevurdering om bruk av mekanisk trombektomi sammenliknet med standard behandling for akutt hjerneslag.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 19. Tidlig samtale om sunne levevaner for gravide

  Denne systematiske oversikten ser på effekt av å ha én ekstra veiledningssamtale om levevaner med kvinner i første trimester av svangerskapet.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 20. Oppsummert forskning om forebygging av trykksår

  Vi oppsummerte systematiske oversikter publisert i Cochrane Data­base of Systema­tic Reviews i 2010 eller senere som hadde evaluert effek­ten av tiltak innen innsatsområdet Forebygging av trykksår.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert