Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

2016


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Rapport

  Influensasesongen i Norge 2015-16. Årsrapport

  Sesongoppsummeringen beskriver funn fra influensaovervåkingen ved Folkehelseinstituttet.

 2. Nyhetsbrev

  Fødselsnytt nr. 1, 2016

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.

 3. Nyhetsbrev

  Fødselsnytt nr. 2, 2016

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.

 4. Rapport

  Anbefaling om vaksiner til pasienter med primær (medfødt) immunsvikt

  Folkehelseinstituttet har utarbeidet en anbefaling om vaksinasjon og bruk av immunglobuliner til pasienter med immunsvikt.

 5. Rapport

  Friluftsliv og innvandrere. En undersøkelse av holdninger og erfaringer blant innvandrerfamilier i Oslo (Rapport 2016:1)

  Hva er innvandreres oppfatning, kunnskap og holdninger til natur og utendørsaktiviteter? Hva er deres kunnskap om Norsk Friluftsliv? Hva påvirker aktiv deltakelse i utendørsaktiviteter?

 6. Rapport

  Eldre i et ukjent landskap. Sluttrapport fra prosjektet Eldre innvandrere og demens (Rapport 2016:2)

  Eldre innvandrere i Europa er en stadig økende gruppe, men kunnskap om eldre innvandrere og deres helse og levekår er mangelfull. Alder er den største risikofaktoren for Alzheimers sykdom.

 7. Informasjonsark

  Informasjon om MRSA-bærerskap og behandling (sanering)

  Her er to informasjonsskriv som kan være nyttige å gi pasienter og pårørende i forbindelse med testing og/eller påvisning av MRSA.

 8. Rapport

  Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte. 2015

  Tall fra Dødsårsaksregisteret som omfatter personer som dør i Norge, men som ikke er registrert som bosatt i landet. Inkluderer blant andre turister, asylsøkere og en del gjestearbeidere.

 9. Forskningsoversikt

  Mekanisk trombektomi ved akutt hjerneinfarkt del 2. Helseøkonomisk evaluering

  Vi har utført en kostnadseffektivitetsanalyse av mekanisk trombektomi som tilleggsbehandling til trombolyse sammenlignet med trombolyse alene ved akutt hjerneinfarkt på grunn av storkarokklusjon.

 10. Forskningsoversikt

  Effekten av samtidig forskrivning av benzodiazepiner for personer i legemiddelassistert rehabilitering

  Målet med denne systematiske oversikten er å oppsummere effekten av å forskrive benzodiazepiner til pasienter som mottar legemiddelassistert rehabilitering.

 11. Forskningsoversikt

  Psykoedukativ behandling for voksne med oppmerksomhets- og hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD)

  Vi fikk i oppdrag fra Bestillerforum RHF å lage en hurtigoversikt over mulig relevante forskningspublikasjoner om psykoedukativ behandling for voksne med ADHD.

 12. Forskningsoversikt

  Språktrening etter slag bedrer trolig evnen til å kommunisere

  Språktrening bedrer trolig kommunikasjonsevnen, leseforståelsen og skriveferdighetene hos personer med afasi etter slag. Evnen til å snakke bedres trolig betydelig.

 13. Forskningsoversikt

  Tøyning etter behandling med botulinumtoksin hos voksne med spastisitet

  Vi ble bedt om å finne forskning om effekt av tøyning etter behandling med botulinumtoksin (Botox) av voksne pasienter med spastisitet.

 14. Forskningsoversikt

  Å få til amming av premature barn er trolig lettere dersom tillegg gis via noe annet enn flaske

  Barn som er født prematurt bør trolig mates med kopp eller sonde dersom man ønsker å etablere amming. Det viser en Cochrane-oversikt.

 15. Brosjyre

  Flått (brosjyre)

  Brosjyren er utviklet av Folkehelseinstituttet og Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer som en del av EU-Interreg ØKS-prosjektet ScandTick Innovation.

 16. Forskningsoversikt

  Intermitterende pneumatisk kompresjon for å forebygge venøs tromboembolisme hos pasienter innlagt i sykehus

  Vi fikk i oppdrag å utarbeide en kartleggingsoversikt om intermitterende kompresjon (IPC) for å forebygge venøs tromboembolisme (VTE) hos pasienter innlagt i sykehus.

 17. Forskningsoversikt

  Legemidler ved multippel sklerose

  Denne fullstendige metodevurderingen ble bestilt av Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.

 18. Forskningsoversikt

  Mekanisk trombektomi ved akutt hjerneinfarkt

  Bestillerforum RHF har bedt Kunnskapssenteret om å utarbeide en fullstendig metodevurdering om bruk av mekanisk trombektomi sammenliknet med standard behandling for akutt hjerneslag.

 19. Forskningsoversikt

  Tidlig samtale om sunne levevaner for gravide

  Denne systematiske oversikten ser på effekt av å ha én ekstra veiledningssamtale om levevaner med kvinner i første trimester av svangerskapet.

 20. Forskningsoversikt

  Oppsummert forskning om forebygging av trykksår

  Vi oppsummerte systematiske oversikter publisert i Cochrane Data­base of Systema­tic Reviews i 2010 eller senere som hadde evaluert effek­ten av tiltak innen innsatsområdet Forebygging av trykksår.