Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 - lokale rapporter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 - lokale rapporter

PasOpp rapport

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 - lokale rapporter

Publisert

Rapporten viser resultatene av en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant pasienter, 16 år og eldre, som var innlagt til døgnopphold på institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Rapporten viser resultatene av en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant pasienter, 16 år og eldre, som var innlagt til døgnopphold på institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).


Forfattere

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2014
  • ISSN elektronisk: 1890-1565
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-907-6
Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Det er laget egne rapporter for hver enkelt enhet, se bokser til høyre.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) gjennomførte i 2014 en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant pasienter, 16 år og eldre, som var innlagt til døgnopphold på institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Både offentlige døgninstitusjoner og private døgninstitusjoner med avtaler med de regionale helseforetakene ble inkludert i undersøkelsen. Rene avrusningsenheter ble ekskludert. Undersøkelsen ble gjennomført ved alle institusjonene på en avtalt dag i uke 37. Én institusjon gjennomførte senere, da deres institusjon var nyåpnet i undersøkelsesuken.

Det er laget egne rapporter for hver enkelt enhet, og i disse rapportene presenteres resultater på spørsmål om erfaringer med døgnopphold innen TSB. Hensikten med de lokale rapportene er å formidle resultatene slik at den enkelte enheten har lett tilgang på egne resultater, og dermed kan bruke informasjonen i lokalt kvalitetsarbeid.

Nasjonale resultater fra undersøkelsen og mer utfyllende beskrivelse av metodene er presentert i egen rapport.