Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Brukerfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene. Institusjonsvise resultater.»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Brukerfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene. Institusjonsvise resultater.

PasOpp rapport

Brukerfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene. Institusjonsvise resultater.

Publisert Oppdatert

Rapporten viser resultatene av en spørreskjemaundersøkelse blant pasienter og pårørende som hadde vært i kontakt med én av de syv legevaktene som er en del av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisins (Nklm) Vakttårnprosjekt.

Rapporten viser resultatene av en spørreskjemaundersøkelse blant pasienter og pårørende som hadde vært i kontakt med én av de syv legevaktene som er en del av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisins (Nklm) Vakttårnprosjekt.


Forfattere

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2012
  • ISSN elektronisk: 1890-1565
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-451-4

Sammendrag

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) har gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant pasienter og pårørende som hadde vært i kontakt med én av de syv legevaktene som er en del av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisins (Nklm) Vakttårnprosjekt. Spørreskjemaundersøkelsen inngår i et samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapssenteret og Nklm.

Følgende legevakter deltar i Vakttårn-prosjektet: Alta kommunale legevakt, Legevakten i Arendal, Austevoll legevakt, Kvam legevakt, Nes legevakt, Solør legevakt og alarmsentral og Legevakta i Tromsø. De syv Vakttårnene utgjør gjennomsnittet av legevakter i Norge, og er et uttrykk for variasjonen som finnes når det gjelder størrelsen på legevakten og organiseringen av den. Inklusjonsperioden var fra 1. til 30. november 2010. For to av legevaktene, Alta kommunale legevakt og Austevoll legevakt, var inklusjonsperioden fra 1. til 31. desember 2010. Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden desember 2010 – april 2011.

Inkludert i undersøkelsen ble pasienter som enten hadde vært i telefonkontakt med legevakten og/eller hadde møtt opp på legevaktlokalet, samt pasienter som hadde hatt sykebesøk hjemme. For barn under 16 år ba vi eventuelle pårørende som kontaktet eller fulgte pasienten til legevakten om å svare på spørreskjemaet. Dersom pasienten var 16 år eller eldre og hadde problemer med å svare selv, kunne pårørende enten svare for pasienten eller hjelpe pasienten med å svare.

Hovedresultater fra undersøkelsen og metoderedegjørelse presenteres i en egen rapport. Denne rapporten presenterer resultater fra spørsmål i spørreskjemaet for hver enkelt legevakt og for alle legevaktene samlet. Innledningsvis gis en kort redegjørelse knyttet til innhold og fortolkning av resultatene, deretter presenteres resultatene for hver legevakt i 6 ulike tabeller: