Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og personer med kronisk sykdom — Del 2 Publisert forskning om tiltak i kommunehelsetjenesten som kan redusere behov for liggedøgn i sykehus»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og personer med kronisk sykdom — Del 2 Publisert forskning om tiltak i kommunehelsetjenesten som kan redusere behov for liggedøgn i sykehus

Rapport

Alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og personer med kronisk sykdom — Del 2 Publisert forskning om tiltak i kommunehelsetjenesten som kan redusere behov for liggedøgn i sykehus

Publisert Oppdatert

Kunnskapssenteret fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å belyse tiltak i kommunehelsetjenesten eller i samhandling mellom kommune og sykehus, som kunne redusere antall innleggelse eller liggedøgn i sykehus. Dette notatet er del 2 av dette oppdraget.

Kunnskapssenteret fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å belyse tiltak i kommunehelsetjenesten eller i samhandling mellom kommune og sykehus, som kunne redusere antall innleggelse eller liggedøgn i sykehus. Dette notatet er del 2 av dette oppdraget.


Om rapporten

 • Utgitt: 2010
 • Forfattere: Lindahl AK, Johansen M.
 • ISBN elektronisk: 927-82-8121-359-3

Hovedbudskap

Bakgrunn
Vi har utført et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevant publisert forskning fra Norden om tiltak i kommunehelsetjenesten som har effekt på innleggelse eller liggetid i sykehus, publisert de siste 5 år. De andre to delnotatene fra dette prosjektet er en kunnskapsoversikt over oppsummert forskning (del 1) og en liste med eksempler fra norsk helsetjeneste (del 3).

Metode
Vi søkte i følgende databaser:

 • The Cochrane Central Register of Controlled Trials (The Cochrane Library 2010) (Søkt 14.06.2010)
 • MEDLINE 1950 to June Week 1 2010 (Ovid) (Søkt 14.06.2010)
 • MEDLINE In-Process & Other Non-Indexed Citations June 11, 2010 (Ovid) (Søkt 14.06.2010)
 • EMBASE 1980 to 2010 Week 23 (Ovid) (Søkt 14.06.2010)
 • CINAHL 1981 - (Ebsco) (Søkt 14.06.2010)

Resultat
Totalt 2248 publikasjoner ble identifisert ved søket etter primærstudier.

 • 87 av disse ble identifisert som mulig relevante. 
 • Treffene ble sortert etter om det dreide seg om generelle organisatoriske tiltak (19), legemidler/farmasøyt (3), tiltak for pasienter i sykehjem (4), tiltak for pasienter med psykiske lidelser (17), forebygging av fall eller skader (10), tiltak for slagpasienter (4), pasienter med kreftsykdommer (2), pasienter med gastroenterologiske sykdommer (1), pasienter med lungesykdommer (10), pasienter med hjertesykdom (5), pasienter med diabetes mellitus (1), tiltak i forhold til prematurt fødte barn (2), vaksinasjoner (6) eller andre typer tiltak (3).
 • Vi inkluderte også 14 systematiske oversikter over tiltak for andre enn eldre og pasienter med kroniske sykdommer. Disse inngår i delnotat 1.