Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Studier

Oversikt over instituttets pågående og avsluttede studier.


 1. MITT LIV-undersøkelsen

  MITT LIV-undersøkelsen er en skolebasert undersøkelse om ungdom og rusmidler.

 2. Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet

  HPV-oppfølgingsprogrammet følger med på effekt, bivirkninger og vaksinasjonsdekning etter at HPV-vaksine ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet.

 3. Nasjonale kostholdsundersøkelser

  Kostholdsundersøkelsene måler inntaket av mat og drikke i landsrepresentative utvalg av befolkningen i ulike aldersgrupper.

 4. Nasjonalt tvillingregister

  Formålet med tvillingstudiene er å bidra til kunnskap om hva som er årsakene til god eller dårlig helse og årsaker til sykdom.

 5. NeuroTox

  NeuroTox skal undersøke om miljøgifter i mors blod under svangerskapet har en negativ påvirkning på barnets nevroutvikling.

 6. NoMIC

  NoMIC-studien skal generere kunnskap om tarmfloraen i nyfødtperioden, og hvordan denne utvikler seg i barnealderen. Vi undersøker også hvilken betydning tarmflora har for helsen til mor og barn.

 7. NorFlu

  Den norske influensaundersøkelsen (NorFlu) studerer eventuelle konsekvenser av influensa A (H1N1) – svineinfluensa – under svangerskapet.

 8. NORSE-studien

  NORSE-studien er en representativ undersøkelse om helse og levekår i befolkningen 60 år og eldre i Oppland.

 9. NUSS-studien

  Norsk Ungdoms Sårbarhet for Smittsom hjernehinnebetennelse (NUSS). Målet med studien er å bidra til å forebygge smittsom hjernehinnebetennelse i befolkningen.

 10. PAGE-studien om cøliaki og type 1 diabetes

  PAGE er en delstudie i MoBa. PAGE-studien undersøker hvordan arvelige forhold kan spille sammen med miljøfaktorer når det gjelder risiko for å få type 1 diabetes og cøliaki.

 11. Rotavirus-studien

  Nasjonal oppfølging etter innføring av rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet: følge opp vaksinasjonsdekningen, eventuelle uønskede hendelser og hvilken effekt vaksinen har på forekomst.

 12. Salmonella bærerskap – faktorer og lengde

  Hvor mange skiller ut salmonellabakterier med avføringen sin etter en salmonellainfeksjon (selv om de er symptomfrie og føler seg friske), og hvilke faktorer som påvirker at dette skjer?

 13. Språk 8-studien

  Språk 8 er en delstudie i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) som skal undersøke sammenhengen mellom barns tidlige språkutvikling og hvordan det går med barna ved 8 år.

 14. Språk- og læringsstudien (SOL)

  SOL-studien i MoBa skal gi mer kunnskap om årsaker til og utvikling av språk- og læringsvansker. Studien undersøker både genetiske og miljøfaktorer som kan påvirke barns språk- og læringsutvikling.

 15. TOPP-studien

  TOPP-studien ”Trivsel og oppvekst i barndom og ungdomstid” undersøker utviklingsveier til trivsel og god psykisk helse samt psykiske plager og alkoholbruk hos barn og ungdom.

 16. UngKul – Ungdom, kultur og mestring

  UngKul-studien undersøker psykologisk utvikling, sosial integrering og psykisk helse blant barn og unge med innvandrer- og fluktbakgrunn og etnisk norske barn.

 17. UngVekst-studien

  UngVekst-studien måler utviklingen av høyde og vekt for ungdommer i Norge. Kunnskapen gir grunnlag for å undersøke om det er en økning i overvekt og fedme.

 18. Vaksinasjonsdekning og spredningspotensiale for smittsomme sykdommer i Norge

  Med studien måler vi potensiale for spredning av smittsomme sykdommer. Ved å kartlegge kontaktmønstre mellom mennesker og vaksinasjonsdekning lages modeller som kan bedre beredskapen ved utbrudd.

 19. Varicella zoster-virusinfeksjoner i Norge

  Hensikten med studien er å estimere sykdomsbyrden av vannkopper og helvetesild i Norge for å gi råd om hensiktsmessig bruk av vaksiner, og undersøke kost-nytte av ulike vaksinasjonsstrategier.