Hopp til innhold

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.

Begrens søket
Status Markér alle
 1. Betydningen av hormonelle faktorer for kjønnsforskjeller i smerte

  Har tidlig pubertet og den totale eksponeringen for kjønnshormoner gjennom livet betydning for forekomst av kronisk smerte og for smertefølsomhet hos kvinner?

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 2. Betydningen av influensa infeksjon eller vaksinasjon i svangerskapet: immmunsignaturer i mor-barn duoer og kognitive utfall i barn

  I dette prosjektet ønsker vi å undersøke de underliggende biologiske mekanismene ved influensainfeksjon eller vaksinasjon i svangerskapet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 3. Betydningen av lang reisevei til fødeinstitusjon og følgetjeneste for fødende kvinner - Prosjektplan for systematisk oversikt

  Gravide kvinner kan oppleve avstanden mellom hjemmet og fødeinstitusjon som en utrygg situasjon for seg selv og barnet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 4. Betydningen av lave nivåer av luftforurensning for befolkningens helse

  Denne studien vil fokusere på mulige effekter av de laveste nivåer av luftforurensning i Europa, fordi mer kunnskap er nødvendig her.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 5. Betydningen av pre- og postnatal eksponering for blandinger av miljøgifter på barns vektutvikling, vekst og kardiometabolsk helse

  Dette forskningsprosjektet skal undersøke om eksponering for blandinger av miljøgifter fra mat i sårbare livsperioder har betydning for vekst, vektutvikling og metabolske forstyrrelser i barndommen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 6. Betydningen av spesifikke gener for utviklingsveier mot spiseproblemer hos barn: HTTLPR og FTO.

  Hensikten med vår studie er å undersøke sammenhengen mellom genene FTO og HTTLPR, og en rekke ulike utviklings og atferdsmessige fenotyper knyttet til utviklingen av spiseproblemer.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 7. Betydningen av tidlige sosiale ferdigheter og kommunikasjon for senere språkutvikling (prosjektbeskrivelse)

  Hensikten med prosjektet var å se på sammenhengen mellom barns nonverbale og verbale kommunikasjon ved 18 måneder og senere språkkompetanse ved 3 og 5 års alder.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 8. Blandingseksponering av miljøgifter føre og etter fødsel og vektutvikling vid 3, 5 og 8 år

  Dette prosjektet bruker data fra to store kohorter for å beregne eksponering av miljøgifter fra maten under svangerskapet og de 5 første leveårene for å se på barnas vektutviklingen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 9. BRAINMINT: Hjernefunksjon og mental helse i ungdomsårene

  «BRAINMINT: Hjernefunksjon og mental helse i ungdomsårene» er en stor satsingsstudie i samarbeid med Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa).

  Pågående

  Publisert

 10. BraPust

  Formålet med forskningsprosjektet BraPust er å undersøke faktorer som kan påvirke utviklingen av luftveisplager, astma og allergi hos barn, slik at forebyggingen kan bli bedre.

  Pågående

  Publisert

 11. BRCA1 methyleringstatus i navlestrengsblod hos nyfødte jenter og gutter i forhold til svangerskapslengde

  Prosjektet vil analysere BRCA1-methylering hos for tidlig fødte jenter versus jenter født ved normal termin, og om genmethylering kan ha betydning for kreftrisiko.

  Pågående

  Publisert

 12. Bronkial termoplastikk- Behandling av pasienter med behandlingsrefraktær, alvorlig astma

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 13. Bruk av angstdempende midler og sovemedisiner hos gravide og deres partnere - uønskede utfall i fødsel og hos barnet

  Vi ønsker å bidra til kunnskapen om effekten av bruk av angstdempende midler og sovemedisiner i svangerskapet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 14. Bruk av e-sigaretter

  Dette PhD-prosjektet vil se på hvordan brukere av e-sigaretter – såkalte dampere eller vapere – forstår bruken av produktet i forhold til tema som bruksmotiv, brukerkultur og identitet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 15. Bruk av helgenomsekvensering til overvåking av multiresistent tuberkulose i Europa - en pilot i regi av det europeiske smittevernbyrået (ECDC)

  Hensikten med dette prosjektet er å undersøke hvordan nye molekylærepidemiologiske metoder kan standardiseres og implementeres i fortløpende overvåking av multiresistent tuberkulose i Europa.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 16. Bruk av illegale rusmidler hos gravide

  Studien vil se på om bruk av illegale rusmidler eller legemidler brukt i legemiddelassistert rehabilitering er assosiert med uønskede svangerskapskomplikasjoner eller senere utvikling hos barn.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 17. Bruk av kosttilskudd blant barn i Den norske mor- og barnundersøkelsen (MoBa)

  Dette prosjektet vil se på hva som gis av anbefalt og ikke-anbefalte kosttilskudd til barna som deltar i MoBa.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 18. Bruk av legemidler hos pasienter med psykotiske lidelser - en registerstudie

  Vi vil undersøke om det er forskjeller i bruk av legemidler for psykoselidelser på bakgrunn av kjønn, samtidig rusmisbruk, samtidig depresjon og/eller angstlidelser, eller geografisk bosted.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 19. Bruk av medikamenter og senere sykelighet og dødelighet

  Vi vil studere virkninger og bivirkninger av legemidler i den generelle norske befolkningen og sammenholde legemiddelbruk med diagnoser i spesialisthelsetjenesten og retningslinjer for bruk.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 20. Bruk av norske registerdata for å løse sentrale problemstillinger i kikhoste epidemiologi

  Prosjektet har som formål å løse sentrale problemstillinger i kikhoste epidemiologi.

  Pågående

  Publisert Oppdatert