Hopp til innhold
Avdeling

Metodeutvikling og analyse

Avdeling for metodeutvikling og analyse analyserer førekomst og trendar når det gjeld infeksjonssjukdomar i Noreg.

Vi studerer helseeffektar og gjer økonomiske evalueringar av nasjonale vaksinasjonsprogram samt andre former for tiltak for å avgrense smittespreiing i befolkninga. Vi bruker resultata til overvaking, auka beredskap og som grunnlag for å gi tilrådingar og råd.

Vi analyserer genetisk materiale frå bakteriar og virus, som mellom anna blir brukt til å spore den evolusjonære utviklinga til organismane og identifisere utvikling av resistens. Avdelinga driv eiga forsking, og i tillegg leverer vi forskings- og metodestøtte til infeksjonsfagmiljø ved Folkehelseinstituttet. Vi samarbeider med metodemiljø ved Universitetet i Oslo, Veterinærhøyskolen og andre forskingsinstitusjonar både nasjonalt og internasjonalt.

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Avdelingsdirektør

Birgitte Freiesleben De Blasio

Fasttelefon: 21 07 63 97

Besøksadresse

Lovisenberggata 6 og 8

0456 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Bilde av Birgitte Freiesleben De Blasio

Birgitte Freiesleben De Blasio

Avdelingsdirektør, PhD/Professor II

Tlf: 21 07 63 97

Ansatt bilde

Alfonso Diz-Lois Palomares

Ansatt bilde

Anja Bråthen Kristoffersen

Ansatt bilde

Anna Hayman Robertson

Senior rådgiver, PhD i virologi

Tlf: 21 07 65 79

Bilde av Audun Aase

Audun Aase

Senior forsker, dr philos/PhD

Tlf: 21 07 66 62

M: 971 82 799

Ansatt bilde

Aurora Christine Hofman

Ansatt bilde

Beatriz Valcarcel Salamanca

Tlf: 21 07 69 09

Ansatt bilde

Berit Feiring

Tlf: 21 07 62 61

Ansatt bilde

Brittany Rose

Tlf: 21 07 76 16

Bilde av Carol Joanne Church Holm-Hansen

Carol Joanne Church Holm-Hansen

Seniorforsker/Professor, Dr. philos (PhD) 1995

Tlf: 21 07 62 83

M: 414 78 643

Ansatt bilde

Christine Genevieve Monceyron Jonassen

Ansatt bilde

Diane Lynn Bryant-Bratlie

Tlf: 21 07 65 23

Ansatt bilde

Francesco Di Ruscio

Ansatt bilde

Fredrik Oftung

Tlf: 21 07 63 17

Ansatt bilde

Gro Tunheim

Seniorforsker, PhD i immunologi

Tlf: 21 07 65 54

M: 415 25 656

Ansatt bilde

Gry Marysol Grøneng

Seniorrådgiver, DVM PhD

Tlf: 21 07 76 30

Ansatt bilde

Gunnar Øyvind Isaksson Rø

Seniorrådgiver, PhD

Tlf: 53 20 40 74

Bilde av Ida Laake

Ida Laake

Seniorforsker, PhD

Tlf: 21 07 66 14

Ansatt bilde

Ingrid Engebretsen

Bilde av Johanna Eva Bodin

Johanna Eva Bodin

Forsker, PhD

Tlf: 21 07 62 57

M: 976 04 556

Bilde av Jon Bohlin

Jon Bohlin

Forsker 1183, Ph.D.

Tlf: 21 07 81 81

Ansatt bilde

Liliana Vazquez Fernandez

Ansatt bilde

Lill-Iren Schou Trogstad

Tlf: 21 07 66 65

Ansatt bilde

Linn Haug Eide

Master i biomedisin

Tlf: 21 07 63 67

Ansatt bilde

Lizette Balle Petersen

Tlf: 21 07 66 06

Bilde av Magnus Nygård Osnes

Magnus Nygård Osnes

Tlf: 21 07 63 91

M: 478 65 490

Bilde av Marta Natalia Baranowska-Hustad

Marta Natalia Baranowska-Hustad

Overingeniør, PhD i immunologi

Tlf: 21 07 67 73

Bilde av Ola Brønstad Brynildsrud

Ola Brønstad Brynildsrud

Seniorforsker, DVM PhD

Tlf: 21 07 65 50

Ansatt bilde

Richard Aubrey White

Tlf: 21 07 76 31

Bilde av Shilpa Rao-Skirbekk

Shilpa Rao-Skirbekk

Senior forsker, PhD

Tlf: 21 07 84 05

Ansatt bilde

Siri Mjaaland

Tlf: 21 07 66 66

Ansatt bilde

Terese Bekkevold

Forskningskoordinator, M.Phil

Tlf: 21 07 80 20

Bilde av Thea Kristine Rogne Møller

Thea Kristine Rogne Møller

Avdelingsingeniør

Ansatt bilde

Torbjørn Wisløff

Seniorforsker, PhD

Tlf: 21 07 80 84

Ansatt bilde

Torstein Gjølgali Frengen

Avdelingsingeniør

Tlf: 21 07 80 15

Ansatt bilde

Tove Karin Herstad

Senioringeniør

Tlf: 21 07 66 32