Hopp til innhold
Avdeling

Bakteriologi

Avdeling for bakteriologi utfører laboratorieanalyser og forsking knytt til bakteriar som vert dekt av referansefunksjonane til instituttet og til antibiotikaresistens.

Resultata frå dette arbeidet nyttast innan diagnostikk, overvåking, utbruddsoppklaring og rådgiving.

Avdelinga er nasjonalt referanselaboratorium for tilsaman 18 ulike sykdomsfremkallande bakteriar. Vi mottek prøver frå sjukehuset i landet til artsbestemmelse, karakterisering og undersøking av antibiotikaresistens. Resultata vert brukt til pasientbehandling og til epidemiologisk overvåking og oppklaring av smitteutbrot.

Avdelinga er òg nasjonalt beredskapslaboratorium for mikrobar knytt til bioterror.

Avdelinga driv metodeutvikling og laboratorieforskning på problemstillingar som er viktige for folkehelsa, både nasjonalt og internasjonalt.

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Avdelingsdirektør

Anna Karin Germundsson Hauge

Mobiltelefon: 46 48 60 56

Besøksadresse

Lovisenberggata 8

0456 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Ansatt bilde

Anna Karin Germundsson Hauge

Avdelingsdirektør, PhD

M: 464 86 056

Ansatt bilde

Anne Torunn Mengshoel

Overlege

Tlf: 21 07 76 29

M:

Ansatt bilde

Arne Karsrud

Avdelingsingenør

M: 915 75 907

Ansatt bilde

Astrid Louise Wester

Overege mikrobiologi, MD PhD

Tlf: 21 07 62 27

M: 452 04 036

Ansatt bilde

Bente Tora Forsdahl

Tlf: 21 07 64 16

Bilde av Bjørg Monsen

Bjørg Monsen

Ingeniør

Tlf: 21 07 69 04

Ansatt bilde

Caroline Vestby Knudsen

Tlf: 21 07 82 88

Ansatt bilde

Gunnstein Norheim

Senior forsker, Cand Pharm PhD

Tlf: 21 07 65 08

M: 210 76 508

Bilde av Morten Berger

Morten Berger

Overingeniør, Ingeniør

Tlf: 21 07 66 45

M: 466 59 200

Ansatt bilde

Nils-Petter Gjesteby Beito

Avdelings Ingeniør Teknisk Enhet

M: 902 85 948

Ansatt bilde

Polina Katsiouleri

Overlege

M: 210 76 228

Ansatt bilde

Sanaz Amirabedin

Overingeniør, Bachelor

Tlf: 21 07 65 82

Ansatt bilde

Svein Eddy Ludvigsen

avd. ingeniør

Tlf: 21 07 84 28

M: 976 02 727

Ansatt bilde

Teresa Damas

Ansatt bilde

Thomas-Kevin Simonsen

Avdelings Ingeniør Teknisk Enhet

M: 481 55 945

Ansatt bilde

Trygve Danielsen

M: 930 39 795