Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «1 av 4 gravide snusbrukere klarer ikke å slutte»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 1 av 4 gravide snusbrukere klarer ikke å slutte

Forskningsfunn

1 av 4 gravide snusbrukere klarer ikke å slutte

De fleste kvinner som snuser, slutter når de blir gravide. Men 1 av 4 fortsetter med snus. Det viser tall fra Agder-fylkene.

Snusposer
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

De fleste kvinner som snuser, slutter når de blir gravide. Men 1 av 4 fortsetter med snus. Det viser tall fra Agder-fylkene.


Sørlandet sykehus har gjennom flere år innhentet tall for tobakksbruk blant gravide i Agder-fylkene.  En forskergruppe har brukt tallene for å undersøke om tobakksbruken blant gravide sammenfaller med utviklingen i tobakksbruk blant yngre norske kvinner. Resultatet viser at:

  • Andelen unge kvinner som bruker snus, økte fra 3,7 til 8,8 prosent i perioden 2012–2017 (lys rosa linje i figuren).
  • Gjennom hele perioden lå imidlertid andelen som bruker snus i svangerskapet uendret på rundt to prosent (rød linje i figuren). Overført til nasjonalt nivå tilsvarer det rundt 1000 svangerskap per år.
Prosentandel gravide tobakk Agder-fylkene 2012-2017

– Utviklingen tyder på at mange slutter med snus når de blir gravide, men at det er en «kjerne» som ikke klarer å slutte, forteller Liv Grøtvedt, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Selv om flertallet sluttet under graviditeten, fortsatte 1 av 4 med snus (25 prosent).

Røyking i svangerskapet halvert

Røyking både før og i svangerskapet ble halvert i 6-årsperioden (lys blå og mørkeblå linje i figuren). Flertallet sluttet med sigaretter da de ble gravide, men 2 av 5 (40 prosent) fortsatte.

I Agder-fylkene var det 4,1 prosent av de gravide som røykte ved slutten av svangerskapet i 2017. Tilsvarende tall for hele landet (Medisinsk fødselsregister) var 2,2 prosent. Røyking i svangerskapet er altså vanligere i Agder enn i Norge som helhet. Nasjonale tall for snusbruk i svangerskapet finnes foreløpig ikke. 

Til sammen brukte rundt 7 prosent av alle gravide tobakk. Overført til nasjonalt nivå tilsvarer dette mer enn 3000 svangerskap per år.

Forskning viser at å være tobakksfri øker sjansen for et ukomplisert svangerskap.

Snus og røyk mest utbredt blant de yngste gravide

I studien undersøkte forskerne bruk av snus og røyketobakk i svangerskapet til 10 000 fødende kvinner i Aust- og Vest-Agder i tre-årsperioden 2015-2017, og sammenliknet bruken med resultatene fra en tilsvarende undersøkelse i 2012-2014. Agder-fylkene har elektroniske fødejournaler med komplette data både for snus og røyk blant fødende.

Tradisjonelt har kvinner i Agder-fylkene hatt høyere røyketall og lavere snustall enn landsgjennomsnittet. Forskerne fant at i begge studieperiodene var bruken av både snus og røyketobakk mest utbredt i den yngste aldersgruppen (16-24 år). Gjennom perioden økte snusbruk i aldersgruppen 25-34 år. Det tyder på at snus har blitt mer vanlig blant de mer voksne kvinnene.

Andelen dobbeltbrukere av både snus og røyketobakk var lav, men størst blant de yngste.

Utdanning betydde mye for sannsynligheten for å slutte med både røyk og snus i svangerskapet.  De med høyest utdanning hadde høyest slutterater.

– Studien viser at tobakksbruk fremdeles er utbredt i svangerskapet. Gravide som trenger det, bør få hjelp til å slutte, sier Grøtvedt.

Snus øker sannsynligvis risikoen for tidlig fødsel

Folkehelseinstituttets rapport Helserisiko ved snusbruk konkluderer med følgende helseutfall i svangerskap:

  • Dersom kvinner bruker snus i svangerskapet, er det sannsynlig at det er økt risiko for tidlig fødsel (prematur fødsel).

Dersom kvinner bruker snus i svangerskapet, er det mulig at det er økt risiko for:

  • Dødfødsel.
  • Keisersnitt.
  • At den nyfødte er liten for gestasjonsalder (liten i forhold til svangerskapets varighet), har redusert fødselsvekt, får kortvarig pustestans, har leppe- eller ganedefekter og økt mengde nedbrytningsprodukter av nikotin i urinen.

Referanser

Rygh, E., Gallefoss, F. & Grøtvedt, L. Trends in maternal use of snus and smoking tobacco in pregnancy. A register study in southern Norway. BMC Pregnancy Childbirth 19, 500 (2019) doi:10.1186/s12884-019-2624-9