Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vurdering av kontraindikasjoner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Vurdering av kontraindikasjoner

Vurdering av kontraindikasjoner

Hva du må  vite om den som skal vaksineres for å kunne vurdere om det er grunn til å utsette eller avstå fra å vaksinere, og om tilstander som ikke bør hindre vaksinasjon.

Hva du må  vite om den som skal vaksineres for å kunne vurdere om det er grunn til å utsette eller avstå fra å vaksinere, og om tilstander som ikke bør hindre vaksinasjon.


Innhold på denne siden

Kontraindikasjoner og vurdering av kontraindikasjoner

Gjennom de årene vaksiner har vært i bruk, har produsentene lagt stor vekt på å utvikle renere vaksiner ved å fjerne komponenter som ikke har betydning for utviklingen av beskyttende immunitet. Det har ført til at kraftige vaksinereaksjoner er blitt sjeld­nere. Erfaring har også vist at det er svært få sykdommer eller tilstander som øker risikoen for uønskede vaksinereaksjoner, derfor har listen over kontrain­dika­sjo­ner blitt kortere.

Grunner til å la være å vaksinere kan deles i tre grupper:

 • Vaksinasjon kan være skadelig.
 • Vaksinasjon forventes ikke å ha effekt.
 • Sykdom kan mistolkes som vaksinereaksjoner. Det kan føre til «falsk kontraindikasjon» for personen, og vaksinen kan komme i vanry.

Kontraindikasjoner er tilstander som medfører begrunnet risiko for at vaksinen kan gjøre skade. Kontraindikasjoner kan være varige (f. eks. immunsvikttilstand) eller forbigå­ende (f. eks. graviditet). Tilstander som kan gi nedsatt vaksineeffekt og sykdommer som kan mistolkes som vaksinereak­sjoner, er ofte forbigående. I slike tilfeller kan det være grunn til å utsette vaksina­sjonen, men sjelden til å utelate den.

Nødvendig kunnskap om den personen som skal vaksineres

For å kunne vurdere om en vaksine er kontraindisert for en person, må vaksinatøren vite noe om helsetilstanden til den personen som skal vaksineres. Følgende spørsmål bør være besvart:

Kontraindikasjoner

 • Kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen
 • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksi­ne
 • Medfødt eller ervervet immunsvikt er kontraindikasjon mot levende vaksiner

Selv om det foreligger kontraindikasjoner, kan det likevel i visse tilfeller være behov for å vurdere vaksinasjon. Hvis sykdommen er alvorlig og smittefaren betydelig, kan vaksinasjon innebære en mindre risiko enn det å være uvaksinert. Se også kapitlene om de enkelte vaksinene.

Grunner til å utsette vaksinasjon

 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C
 • Nevrologisk sykdom som ikke er utredet, spesielt hvis det er mistanke om progre­dierende lidelse. Eventuell vaksinasjon bør utsettes til utredning er fullført.
 • Graviditet; i mange tilfeller må det vurderes hva som er mest risikabelt, å vaksinere eller å la det være. Se kapittel om vaksinasjon av gravide og ammende i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI).
 • Nylig fått gammaglobulin (normalt immunglobulin) eller andre antistoffholdige blodprodukter. Det bør i så fall gå tre måneder til vaksinasjon med de fleste levende virusvaksiner, fordi blodproduktene inneholder antistoffer som kan inaktivere virus i vaksinen. Hvis vaksinen likevel gis, anbefales enten antistoffmåling eller gjentatt vaksinasjon etter minst 3 måneder. 

Se også Del 7 kapittel om vaksiner mot de enkelte sykdommene i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI).

Tilstander som ikke bør hindre vaksine­ring

Hos barn med kroniske tilstander – eller banale luftveisinfeksjoner – utsettes kanskje vaksinasjon ”for sikkerhets skyld” uten at det egentlig er noen grunn til utsettelse. Mange barn besøker helsestasjonen gjentatte ganger uten å bli vaksinert. Vanlige tilstander som ikke bør hindre vaksinering er

 • lett infeksjonssykdom med temperatur under 38 °C hos ellers friskt barn
 • antibiotikabehandling (unntatt for levende bakterievaksiner)
 • allergi mot stoffer som ikke finnes i vaksinen
 • eksem, bleiedermatitt
 • de fleste kroniske sykdommer. Ved tvil rådspørres behand­lende lege
 • stabile nevrologiske tilstander (f.eks. cerebral parese)
 • alvorlig vaksinereaksjon hos familiemedlem
 • gulsott i nyfødtperioden
 • prematuritet, dysmaturitet
 • underernæring. Utredning for mulig bakenforlig­gende sykdom kan være grunnlag for å utsette vaksinasjon til utredningen er fullført.
 • gjennomgått en sykdom det vaksineres mot
 • mistanke om at den som skal vaksineres er i inkubasjonsfasen av en sykdom.

Historikk

Sist oppdatert i 2018.