Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fagfellevurdere, godkjenne og publisere»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fagfellevurdere, godkjenne og publisere

Fagfellevurdere, godkjenne og publisere

Når vi utarbeider systematiske oversikter og andre kunnskapsoppsummeringer er det viktig at vi har gode rutiner for å sikre at arbeidet og den endelige rapporten har god kvalitet.

Når vi utarbeider systematiske oversikter og andre kunnskapsoppsummeringer er det viktig at vi har gode rutiner for å sikre at arbeidet og den endelige rapporten har god kvalitet.


Om denne fasen

Inn til denne fasen 

Utkast til rapport. 

Beskrivelse  

Alle oversikter gjennomgår fagfellevurdering. Hvor omfattende denne er avhenger av produkttype.  

Hvorfor denne fasen? 

Å sikre at rapporten er metodisk og språklig god, relevant for norsk praksis og at den gjøres kjent. 

Ansvar  

Lagleder.  

Oppgaver 

Sørge for at rapporten fagfellevurderes og sendes til godkjenning. Produsere nyhetssak når det er aktuelt.  

Verktøy  

Rapportmal, metodebok, sjekklister for fagfeller,  

Leveranse 

Kommentarer til rapporten. Revidert rapport. Vedtak om godkjenning. Elektronisk versjon for nettpublisering. Eventuelt lage nyhetssak i samarbeid med kommunikasjonsavdeling. 

Når vi utarbeider systematiske oversikter og andre kunnskapsoppsummeringer er det viktig at vi har gode rutiner for å sikre at arbeidet og den endelige rapporten har god kvalitet. Vi skal på en tilfredsstillende og hensiktsmessig måte svare på oppdraget, følge våre etablerte metoder, og vi skal bruke et klart språk. Klynge for vurdering av tiltak i område for helsetjenester har rutiner for kvalitetssikring av prosjektplaner og rapporter, samt for publiseringen av rapportene. Dette er nærmere beskrevet i vår administrative håndbok.