Hopp til innhold

Forkortelser

Publisert

Forkortelser som er mye brukt i håndhygieneveilederen.

Forkortelser som er mye brukt i håndhygieneveilederen.


FHI: Folkehelseinstituttet

HAI: Helsetjenesteassosierte infeksjoner

V/V: Volumprosent

WHO: World Health Organization (Verdens helseorganisasjon)

W/W: Vektprosent

Innhold på denne siden