Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Vannverksregisteret (VREG)

Publisert Oppdatert

Foto: FHI - Jens Erik Pettersen
Foto: FHI - Jens Erik Pettersen

Informasjonen i Vannverksregisteret (VREG) er et verktøy for helsemyndighetene for å ha oversikt over landets vannforsyning og kunne gjøre analyser knyttet til vann og helse.Har du funnet en feil?

Vannverkene rapporterer sine data elektronisk til Mattilsynets skjematjenester (MATS). Data fra MATS overføres en gang i året til Vannverksregisteret som driftes av Folkehelseinstituttet. Etter avtale med Helse- og omsorgsdepartementet skal Folkehelseinstituttet ta vare på historiske vannverksdata for analyser knyttet til vann og helse.

Se også: Mattilsynets nettbaserte skjematjenester

Vannverk som leverer vann til minst 50 personer eller 20 husstander/hytter inngår i registeret. Vannverk som bare forsyner institusjoner, overnattingssteder eller næringsmiddelvirksomheter, er ikke med. Vannverk som er godkjenningspliktige fordi de forsyner helseinstitusjoner eller skole/barnehage, er inkludert fra og med 2013. Opplysningene baserer seg på vannverkenes egen rapportering.

Vannverksregisteret omfatter opplysninger om administrative forhold og generell informasjon om vannverket, transportsystem og høydebasseng, regnskap og gebyrer, nedbørfelt/vanntilsigsområde/vannkilder/ inntakspunkt/råvannskvalitet, vannbehandlingsanlegg/vannbehandlingsprosesser og vannkvalitet - rutineprøver på levert vann.

Data har vært samlet inn årlig siden 1998, og det finnes også data fra 1994 og 1996.

Gjennom Vannverksregisteret har vi muligheten til å overvåke vannforsyningen, identifisere problemer og vurdere innsatsbehovet. Dette er et viktig grunnlag for å kunne opprettholde og videreutvikle kvaliteten i norsk vannforsyning. Data brukes også som grunnlag for rådgivning og til helsestatistikk/epidemiologi, overordnede myndigheters behov for forvaltningsstøtte, folkehelseprofiler, Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbank, nasjonal/internasjonal rapportering og statistikk – herunder rapportering til EU/ESA, beredskap og miljøstatistikk. VREG brukes også som datakilde for master- og doktorgradsstudenter og som informasjon til allmennheten.

VREG kvalitetssikring.
VREG kvalitetssikring.

Trend 2001-2011: Andel personer tilknyttet vannverk med tilfredsstillende resultater

Vannverksdata

Fra og med 2016 legges ikke filer med vannverksdata ut på Folkehelseinstituttets nettsider. Mattilsynet legger ut datasett for utvalgte vannverk på sine nettsider, se Mattilsynet – Mat og Vann – Vann – Oversikt over vannverk.

Folkehelseinstituttets vannverksrapporter med årlig vannverkstatus har opphørt, og Folkehelseinstituttets publisering av vannverksdata vil inngå som en del av instituttets 4-årige folkehelserapporter.

Dokumenter