Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vannverksregisteret (VREG)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Vannverksregisteret (VREG)

Artikkel

Vannverksregisteret (VREG)

Informasjonen i Vannverksregisteret (VREG) er et verktøy for helsemyndighetene for å ha oversikt over landets vannforsyning og kunne gjøre analyser knyttet til vann og helse.

Foto: FHI - Jens Erik Pettersen
Foto: FHI - Jens Erik Pettersen

Informasjonen i Vannverksregisteret (VREG) er et verktøy for helsemyndighetene for å ha oversikt over landets vannforsyning og kunne gjøre analyser knyttet til vann og helse.


Etter føring fra Helse- og omsorgsdepartementet skal Folkehelseinstituttet ta vare på historiske vannverksdata i Vannverksregisteret (VREG).

Vannverksregisteret omfatter opplysninger om:

  • administrative forhold og generell informasjon om vannverket,
  • transportsystem og høydebasseng,
  • nedbørfelt/vanntilsigsområde/vannkilder/ inntakspunkt/råvannskvalitet,
  • vannbehandlingsanlegg/vannbehandlingsprosesser og
  • vannkvalitet - rutineprøver på levert vann.

Alle opplysningene i VREG baserer seg på vannverkenes egen rapportering.

Data ble samlet inn årlig av Folkehelseinstituttet fra 1998, men det finnes også data fra 1994 og 1996. Mattilsynet overtok innsamlingsansvaret fra og med rapporteringsåret 2009 (innsamling i 2010).

Vannverkene rapporterer årlig sine data elektronisk til Mattilsynets skjematjenester (MATS) med frist 15. februar. Data fra MATS overføres en gang i året til Vannverksregisteret (VREG), normalt i midten av mai. Mattilsynet legger ut et utvalg av de innrapporterte data på sine nettsider.

Gjennom Vannverksregisteret har vi muligheten til å overvåke vannforsyningen, identifisere problemer og vurdere innsatsbehovet. Dette er et viktig grunnlag for å kunne opprettholde og videreutvikle kvaliteten i norsk vannforsyning. Data brukes i tillegg:

  • som grunnlag for rådgivning og til helsestatistikk/epidemiologi,
  • overordnede myndigheters behov for forvaltningsstøtte,
  • folkehelseprofiler, Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbank,
  • nasjonal/internasjonal rapportering og statistikk.

VREG brukes også til beredskapsformål og som datakilde for master- og doktorgradsstudenter og som informasjon til allmennheten.

Rapporter