Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Rapportering av data for vannforsyningssystemer i Norge for 2018. Oppdrag fra Mattilsynet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Rapportering av data for vannforsyningssystemer i Norge for 2018. Oppdrag fra Mattilsynet

Rapport

Rapportering av data for vannforsyningssystemer i Norge for 2018. Oppdrag fra Mattilsynet

Publisert

På oppdrag fra Mattilsynet har Folkehelseinstituttet utarbeidet en sammenstilling av innrapporterte data om landets vannforsyningssystem.

Vannverksrapport_omslag_web.png

På oppdrag fra Mattilsynet har Folkehelseinstituttet utarbeidet en sammenstilling av innrapporterte data om landets vannforsyningssystem.


Kan lastes ned som PDF

Om rapporten

 • Utgitt: 2019
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Hyllestad S, Lyngstad TM, Nordheim CF, Janak K.
 • ISSN elektronisk: 978-82-8406-050-7

Nøkkeltall

I denne rapporten presenteres en sammenstilling av data for vannforsyningssystemer i Norge for 2018 som er rapportert til Mattilsynet. Noen av nøkkeltallene som fremkommer av sammenstillingen er at:

 • Norge har 1 421 vannforsyningssystemer som forsyner mer enn 50 fastboende personer
 • 88 % av Norges befolkning forsynes med drikkevann fra vannforsyningssystem som forsyner mer enn 50 fastboende
 • Vi har ca. 52 800 km rør som i stor grad er av plast, lagt i perioden 1971-2000
 • Det ble produsert ca. 890 millioner kubikkmeter drikkevann i 2018
 • Det ble anslått at anslagsvis 28 % eller ca. 250 millioner kubikkmeter drikkevann lekket ut av vannledningsnettet på vei til abonnentene
 • 98 % av befolkningen får drikkevann med tilfredsstillende hygienisk kvalitet

Dataene som rapporteres inn om vannforsyningssystemer i Norge kan være mangelfulle grunnet dagens systemer for rapportering.

Sammendrag

Denne rapporten gir en oversikt over vannforsyningssystemer som er rapporteringspliktige etter drikkevannsforskriften i Norge, basert på de data som er tilgjengelige for 2018.

I Norge i 2018 var det 1 421 vannforsyningssystemer som forsyner mer enn 50 fastboende personer. Totalt forsynes ca. 88 % av Norges befolkning med drikkevann fra vannforsyningssystem som forsyner mer enn 50 personer.

Vannforsyningssystemene er hovedsakelig kommunalt eide, regnet i både antall personer forsynt og i antall vannforsyningssystemer. Vannforsyningssystemene med annen eierform er mange i antall, men forsyner en mindre del av befolkningen.

I tillegg har vi har mange små vannforsyningssystemer i Norge. Tallene for små vannforsyninger som forsyner mindre enn 50 personer i Norge er generelt mangelfulle.

Samlet lengde på ledningsnett i Norge er ca. 52 800 km. Den største andelen av ledningsnettet ble lagt i perioden 1971 til 2000.

Tilsammen var det i 2018 rapportert at det var produsert ca. 890 millioner kubikkmeter drikkevann. Prosentvis lekkasje fra vannforsyningssystemene er anslått til ca. 28 %, som tilsvarer ca. 250 millioner kubikkmeter.

Det var få avvik på både mikrobiologiske og kjemiske grenseverdier i henhold til drikkevannsforskriften. Ca. 98 % av befolkningen får drikkevann med tilfredsstillende hygienisk kvalitet.

Det er generelt en utfordring at datagrunnlaget for vannforsyningen er mangelfullt og vanskelig tilgjengelig. Dette fører til usikkerheter og forsinkelser i rapporteringen av data om vannforsyningssystem i Norge.