Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Rapportering av data for vannforsyningssystemer i Norge for 2019»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Rapportering av data for vannforsyningssystemer i Norge for 2019

Rapport

Rapportering av data for vannforsyningssystemer i Norge for 2019

Publisert

I denne rapporten presenteres en sammenstilling av data for vannforsyningssystemer i Norge for 2019 som er rapportert til Mattilsynet.

Vannverk 2019_omslag_web.png

I denne rapporten presenteres en sammenstilling av data for vannforsyningssystemer i Norge for 2019 som er rapportert til Mattilsynet.


Nedlastbar PDF

Om rapporten

 • Utgitt: Desember 2020
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Steinberg M, Lyngstad TM, Nordheim CF, Janak K..
 • ISBN elektronisk: 978-82-8406-050-7

Hovedbudskap

I denne rapporten presenteres en sammenstilling av data for vannforsyningssystemer i Norge for 2019 som er rapportert til Mattilsynet. Noen av nøkkeltallene som fremkommer av sammenstillingen er at:

 • Norge har 1 391 vannforsyningssystemer som forsyner mer enn 50 fastboende personer
 • 88 % av Norges befolkning forsynes med drikkevann fra vannforsyningssystem som forsyner mer enn 50 fastboende
 • Vi har ca. 54 200 km rør som i stor grad er av plast, lagt i perioden 1971-2000. I 2019 ble 0,68 % av ledningsnettet for drikkevann fornyet
 • Det ble produsert ca. 770 millioner m3 drikkevann i 2019
 • Det ble anslått at anslagsvis 30 % eller ca. 210 millioner m3 drikkevann lekket ut av vannledningsnettet på vei til abonnentene
 • 99 % av befolkningen får drikkevann med tilfredsstillende hygienisk kvalitet

Dataene som rapporteres inn om vannforsyningssystemer i Norge kan være mangelfulle grunnet dagens systemer for rapportering.

Key messages (English)

This report presents a compilation of data for water supply systems in Norway that have been reported to the Norwegian Food Safety Authority in 2019. Some of the key figures from the compilation are:

 • Norway has 1 391 water supply systems providing at least 50 residents
 • Approximately 88 % of Norway's population is supplied with drinking water from registered water supply systems that supply more than 50 residents
 • We have approximately 54 200 km of pipes, that are mostly made of plastic materials, laid in the period 1971-2000. 0,68 % of the water distribution pipes were replaced in 2019.
 • Approximately 770 million m3 of drinking water were produced in 2019
 • It is estimated that approximately 210 million m3 (30 %) leaked from the water supply pipes on the way to the households
 • Approximately 99 % of the population receives drinking water of satisfactory hygienic quality

The data reported on water supply systems in Norway may be incomplete due to current reporting systems.

Sammendrag

Denne rapporten gir en oversikt over vannforsyningssystemer som er rapporterings­pliktige etter drikkevannsforskriften i Norge, basert på de data som er tilgjengelige for 2019.

I Norge i 2019 var det 1 391 vannforsyningssystemer som forsyner mer enn 50 fastboende personer. Totalt forsynes ca. 88 % av Norges befolkning med drikkevann fra vann­forsynings­system som forsyner mer enn 50 personer.

Vannforsyningssystemene er hovedsakelig kommunalt eide, regnet i både antall personer forsynt og i antall vannforsyningssystemer. Vannforsyningssystemene med annen eier­form er mange i antall, men forsyner en mindre del av befolkningen.

I tillegg har vi mange små vannforsyningssystemer i Norge. Tallene for små vann­forsyninger som forsyner mindre enn 50 personer i Norge er generelt mangelfulle.

Samlet lengde på vannledningsnett i Norge er ca. 54 200 km. Den største andelen av ledningsnettet ble lagt i perioden 1971 til 2000.

Til sammen var det i 2019 rapportert at det var produsert ca. 770 millioner m3 drikke­vann. Prosentvis lekkasje fra vannforsyningssystemene er anslått til ca. 30 %, som tilsvarer ca. 210 millioner m3.

Det var få avvik på både mikrobiologiske og kjemiske grenseverdier i henhold til drikke­vannsforskriften. Ca. 99 % av befolkningen får drikkevann med tilfredsstillende hygienisk kvalitet.

Datagrunnlaget for vannforsyningen er mangelfull og vanskelig tilgjengelig. Dette gir utfordringer, usikkerheter og forsinkelser i rapporteringen av data om vann­forsynings­system i Norge.