Hopp til innhold

Artikkel

Brukererfaringer med kreftbehandling, voksne, døgnopphold og poliklinikk

Publisert


Skjemaet ble første gang brukt i en nasjonal temaundersøkelse i 2009/2010. Dette er et omfattende skjema som inkluderer ulike spørsmål til ulike pasientgrupper. Derfor består skjemaet av ulike hoveddeler; de blå delene som er benevnt som del A og D fylles ut av alle, del B (grønn) dersom pasienten har hatt et tilbud på poliklinikk/dagavdeling og del C (oransje) dersom pasienten har erfaringer som innlagt pasient.

De ferdige skjemaene / de ferdige spørsmålene kan benyttes fritt, mot at det blir opplyst at de er utviklet av Kunnskapssenteret. Det er plass til å sette inn lokal informasjon i .odt- og .docx-versjonene.

Filer

2007_PasOpp_kreftbehandling.docx

2007_PasOpp_kreftbehandling.odt

2007_PasOpp_kreftbehandling.pdf