Hopp til innhold

Artikkel

Brukarerfaringar med fastlegen og fastlegekontoret

Publisert


Dette spørjeskjemaet kan nyttast til lokale undersøkingar av pasientar sine erfaringar med fastlegen og fastlegekontoret. Det ferdige skjemaet / dei ferdige spørsmåla kan nyttast fritt, mot at det blir opplyst at dei er utvikla av Kunnskapssenteret. Det er mogleg å gjere lokale tilpassingar i .odt- og .docx-versjonane.

Nedanfor finn du og eit registrerings- og analyseverktøy som kan nyttast til registrering av svara frå undersøkinga. Verktøyet finst i både excel- og ods-format. Her kan du skrive inn svara frå spørjeskjemaet og resultata blir fortløpande oppdaterte. Det nye hjelpemiddelet har fått navnet "PasOpp fastlege – for måling av pasientopplevelser".

Les også: Sjekkliste - lokale brukerundersøkelser

Filer

Erfaringar med fastlegen og fastlegekontoret - spørjeskjema nynorsk.docx

Erfaringar med fastlegen og fastlegekontoret - spørjeskjema nynorsk.odt

Erfaringar med fastlegen og fastlegekontoret - spørjeskjema nynorsk.pdf

Erfaringer med fastlegen og fastlegekontoret - registrerings- og analyseverktøy.ods

Erfaringer med fastlegen og fastlegekontoret - registrerings- og analyseverktøy.xlsx

Erfaringer med fastlegen og fastlegekontoret - spørreskjema bokmål.docx

Erfaringer med fastlegen og fastlegekontoret - spørreskjema bokmål.odt

Erfaringer med fastlegen og fastlegekontoret - spørreskjema bokmål.pdf

Your experience of your GP and GP surgery.pdf