Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hva blir registrert i MSIS?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hva blir registrert i MSIS?

Artikkel

Hva blir registrert i meldingssystemet for smittsomme sykdommer, MSIS?

72 ulike sykdommer og tilstander meldes til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

72 ulike sykdommer og tilstander meldes til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).


Innhold på denne siden

En lege som diagnostiserer en smittsom sykdom som er meldingspliktig i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), skal melde dette til MSIS ved Folkehelseinstituttet. Kommunelegen der pasienten bor skal ha kopi av denne meldingen. Dersom diagnosen er satt på grunnlag av en positiv prøve skal også laboratoriet sende melding til MSIS.

Meldingspliktig sykdom

Helse- og omsorgsdepartementet avgjør hvilke sykdommer som er meldingspliktige i MSIS. Per 31. januar 2020 er totalt 72 ulike sykdommer meldingspliktige i MSIS. Legen som melder fra om en smittsom sykdom skal informere den som meldingen angår, om hvem som skal få meldingene og hva de skal brukes til.

Den som har fått påvist en smittsom sykdom kan ikke reserveres seg mot at sykdommen blir meldt til MSIS dersom sykdommen er definert som en meldingspliktig sykdom.

Her finner du en oversikt over hvilke sykdommer som er meldingspliktige i MSIS.

Hva slags opplysninger som legen skal gi og som lagres i MSIS-databasen avhenger av hvilken gruppe sykdommen tilhører, se nedenfor.

Gruppe A-sykdommer

Disse sykdommene meldes med full pasientidentitet både fra laboratorium og fra diagnostiserende lege. I tillegg skal legen opplyse om hvordan smitten har foregått, hvor vedkommende ble smittet og andre forhold rundt sykdommen.

Her kan du se skjemaet som legen skal fylle ut og sende til Folkehelseinstituttet og kommunelegen der du bor:

Gruppe C-sykdommer

Dette er sykdommer der det er nødvendig å ha en oversikt over situasjonen, men som det ikke er nødvendig å registrere detaljerte opplysninger om det enkelte tilfellet. Meldingen inneholder derfor ingen personopplysninger bortsett fra kjønn, alder og bostedskommune. Det er bare influensalignende sykdom som overvåkes som en gruppe C-sykdom.

MSIS-labdatabase

Fra og med 2020 kan MSIS også inneholde mikrobiologiske prøvesvar for sykdommer som ikke inngår i gruppe A eller C. Direkte identifiserbare kjennetegn for disse prøvesvarene skal slettes. Mikrobiologiske laboratorier skal sende melding til MSIS om alle mikrobiologiske prøvesvar samme dag som prøvesvarene foreligger og indikere om det er funn av meldingspliktige sykdommer.