Hopp til innhold

Artikkel

Hva blir registrert i meldingssystemet for smittsomme sykdommer, MSIS?

Publisert Oppdatert

71 ulike sykdommer og tilstander meldes til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

71 ulike sykdommer og tilstander meldes til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).


En lege som diagnostiserer en smittsom sykdom som er meldingspliktig i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), skal melde dette til MSIS ved Folkehelseinstituttet. Kommunelegen der pasienten bor skal ha kopi av denne meldingen. Dersom diagnosen er satt på grunnlag av en positiv prøve skal også laboratoriet sende melding til MSIS.

Meldingspliktig sykdom

Helse- og omsorgsdepartementet avgjør hvilke sykdommer som er meldingspliktige i MSIS. Per 19. januar 2019 er totalt 71 ulike sykdommer meldingspliktige i MSIS. Legen som melder fra om en smittsom sykdom skal informere den som meldingen angår, om hvem som skal få meldingene og hva de skal brukes til.

Den som har fått påvist en smittsom sykdom kan ikke reserveres seg mot at sykdommen blir meldt til MSIS dersom sykdommen er definert som en meldingspliktig sykdom.

Her finner du en oversikt over hvilke sykdommer som er meldingspliktige i MSIS.

Hva slags opplysninger som legen skal gi og som lagres i MSIS-databasen avhenger av hvilken gruppe sykdommen tilhører, se nedenfor.

Gruppe A-sykdommer

Disse sykdommene meldes med full pasientidentitet både fra laboratorium og fra diagnostiserende lege. I tillegg skal legen opplyse om hvordan smitten har foregått, hvor vedkommende ble smittet og andre forhold rundt sykdommen.

Her kan du se skjemaet som legen skal fylle ut og sende til Folkehelseinstituttet og kommunelegen der du bor:

Gruppe C-sykdommer

Dette er sykdommer der det er nødvendig å ha en oversikt over situasjonen, men som det ikke er nødvendig å registrere detaljerte opplysninger om det enkelte tilfellet. Meldingen inneholder derfor ingen personopplysninger bortsett fra kjønn, alder og bostedskommune. Det er bare influensalignende sykdom som overvåkes som en gruppe C-sykdom.

Innhold på denne siden