Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hva blir registrert i MSIS?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hva blir registrert i MSIS?

Artikkel

Hva blir registrert i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS)?

Denne siden beskriver nærmere om meldingsplikten til MSIS, hvem som skal melde, hvordan det skal meldes, og hvilke opplysninger som kan meldes

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Denne siden beskriver nærmere om meldingsplikten til MSIS, hvem som skal melde, hvordan det skal meldes, og hvilke opplysninger som kan meldes


Innhold på denne siden

En lege som diagnostiserer en smittsom sykdom som er meldingspliktig , skal melde dette til MSIS ved Folkehelseinstituttet. Kommunelegen der pasienten bor skal ha kopi av denne meldingen. Dersom diagnosen er satt på grunnlag av en positiv prøve skal også laboratoriet sende melding til MSIS.

Om meldingsplikt til MSIS

Helse- og omsorgsdepartementet avgjør hvilke sykdommer som er meldingspliktige i MSIS.  Lege som melder fra om en smittsom sykdom skal informere den som meldingen angår, om hvem som skal få meldingene og hva de skal brukes til.

Den som har fått påvist en smittsom sykdom kan ikke reserveres seg mot at sykdommen blir meldt til MSIS dersom sykdommen er definert som en meldingspliktig sykdom.

Her finner du en oversikt over hvilke sykdommer som er meldingspliktige i MSIS:

Gruppe A-sykdommer meldes med full pasientidentitet både fra laboratorium og fra diagnostiserende lege. I tillegg skal legen opplyse om hvordan smitten har foregått, hvor vedkommende ble smittet og andre forhold rundt sykdommen.

Her kan du se skjemaet som legen skal fylle ut og sende til Folkehelseinstituttet og kommunelegen der du bor:

Det kan kun meldes opplysninger til MSIS i tråd med § 1-7 og § 1-9 i MSIS-forskriften.

MSIS-labdatabasen

Fra og med 1. januar 2020 åpner MSIS-forskriften for at MSIS også kan inneholde mikrobiologiske prøvesvar for sykdommer som ikke inngår i gruppe A. Direkte identifiserbare kjennetegn for disse prøvesvarene skal slettes. Mikrobiologiske laboratorier skal sende melding til MSIS om alle mikrobiologiske prøvesvar samme dag som prøvesvarene foreligger og indikere om det er funn av meldingspliktig sykdom. På grunn av Covid-19 pandemien ble det gitt en utsettelse for denne meldeplikten for andre prøvesvar enn det som er definert som covid-19 relatert. Meldeplikt for andre mikrobiologiske prøvesvar ble iverksatt 30. september 2021.

MSIS labdatabasen mottar kopier av svarrapport som laboratoriene sender rekvirerende lege. Denne inneholder informasjon om person, prøvetakingsdato, rekvirent, utførende laboratorium, undersøkelser som er utført og resultatet av disse. Direkte identifiserbare kjennetegn for sykdommer som ikke inngår i gruppe A skal slettes etter en kvalitetssikringsperiode.