Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Hva blir registrert i meldingssystemet for smittsomme sykdommer, MSIS?

Nærmere 70 sykdommer meldes til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

En lege som diagnostiserer en smittsom sykdom som er meldingspliktig i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), skal melde dette til MSIS ved Folkehelseinstituttet. Kommunelegen der pasienten bor skal ha kopi av denne meldingen. Dersom diagnosen er satt på grunnlag av en positiv prøve skal også laboratoriet sende melding til MSIS.

Meldingspliktig sykdom

Helse- og omsorgsdepartementet avgjør hvilke sykdommer som er meldingspliktige i MSIS. Per 1. januar 2017 er totalt 68 ulike sykdommer meldingspliktige i MSIS. Legen som melder fra om en smittsom sykdom skal informere den som meldingen angår, om hvem som skal få meldingene og hva de skal brukes til.

Den som har fått påvist en smittsom sykdom kan ikke reserveres seg mot at sykdommen blir meldt til MSIS dersom sykdommen er definert som en meldingspliktig sykdom.

Her finner du en oversikt over hvilke sykdommer som er meldingspliktige i MSIS.

Hva slags opplysninger som legen skal gi og som lagres i MSIS-databasen avhenger av hvilken gruppe sykdommen tilhører, se nedenfor.

Gruppe A-sykdommer

De aller fleste sykdommene som blir registrert i MSIS tilhører denne gruppen. Disse sykdommene meldes med full pasientidentitet både fra laboratorium og fra diagnostiserende lege. I tillegg skal legen opplyse om hvordan smitten har foregått, hvor vedkommende ble smittet og andre forhold rundt sykdommen.

Her kan du se skjemaet som legen skal fylle ut og sende til Folkehelseinstituttet og kommunelegen der du bor:

Gruppe B-sykdommer

Disse sykdommene meldes uten pasientens navn og fødselsdato fra laboratoriet og fra diagnostiserende lege til MSIS i Folkehelseinstituttet med kopi til kommuneoverlegen i pasientens bostedskommune. Legen skal bare oppgi den smittedes fødselsmåned og år, kjønn og bostedskommune.

Som i gruppen A-sykdommer skal legen opplyse om hvordan smitten har foregått, hvor man ble smittet og andre forhold rundt sykdommen. Det er tre sykdommer i denne gruppen; gonoré, hivinfeksjon og syfilis

Her kan du se skjemaet som legen skal fylle ut og sende til Folkehelseinstituttet og kommunelegen der du bor:

Gruppe C-sykdommer

Dette er sykdommer der det er nødvendig å ha en oversikt over situasjonen, men som det ikke er nødvendig å registrere detaljerte opplysninger om det enkelte tilfellet. Meldingen inneholder derfor ingen personopplysninger bortsett fra kjønn, alder og bostedskommune.

Sykdommer som overvåkes i denne gruppen er influensalignende sykdom, klamydiainfeksjon toksinproduserende Clostridium difficile, både infeksjon og bærertilstand.