Hopp til innhold

Skjema

MSIS-melding tuberkulose

MSIS melding tuberkulose skal fylles ut av kliniker og sendes med vanlig post til MSIS med kopi til kommuneoverlege, tuberkulosekoordinator og pasientjournal når diagnosen tuberkuløs sykdom stilles og behandling startes. Oppstart av forebyggende behandling for latent tuberkuløs infeksjon (LTBI) skal meldes på det samme skjemaet. For melding av behandlingsresultat benyttes annet skjema.

MSIS_tuberkulose.JPG

NB! Nedlastbar fil er utfyllbar og oppdatert februar 2018 med ny logo.


Utfyllbar pdf-fil

    Om trykksaken

  • Utgitt: 2016, rev. nov. 2019
  • Av: Folkehelseinstituttet