Hopp til innhold

Skjema

MSIS-melding behandlingsresultat tuberkulose (skjema)

MSIS melding behandlingsresultat tuberkulose skal fylles ut ved (evt. avsluttende) kontroll etter 6-9 mnd. I dette skjemaet skal behandlingsresultatet registreres.

MSIS-melding behandlingsresultat tuberkulose.jpg

Dersom behandlingen av ulike grunner ikke avsluttes innenfor dette tidsrommet skal dette skjemaet sendes inn med angivelse av årsak til ikke fullført behandling. Nytt skjema sendes når behandlingen avsluttes. For multiresistent tuberkulose kan dette dreie seg om 2 år eller mer. Skjemaet skal fylles og lages i fem kopier som sendes med vanlig post til de fem mottakerne som er anført øverst til venstre på skjemaet.


Nedlastbar fil. Skjema kan fylles ut på nett.

    Om trykksaken

  • Utgitt: Revidert nov. 2019
  • Av: Folkehelseinstituttet