Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Slik meldes fødsler til Medisinsk fødselsregister»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Slik meldes fødsler til Medisinsk fødselsregister

Artikkel

Slik meldes fødsler til Medisinsk fødselsregister

Landets fødeinstitusjoner har ansvar for å melde alle fødsler, dødfødsler og spontanaborter til Folkehelseinstituttet ved Medisinsk fødselsregister. Meldingene sendes elektronisk og fortløpende, og senest én uke etter at mor og barn er utskrevet fra fødeavdelingen. Det sendes inn én fødselsmelding per barn.

Landets fødeinstitusjoner har ansvar for å melde alle fødsler, dødfødsler og spontanaborter til Folkehelseinstituttet ved Medisinsk fødselsregister. Meldingene sendes elektronisk og fortløpende, og senest én uke etter at mor og barn er utskrevet fra fødeavdelingen. Det sendes inn én fødselsmelding per barn.


Elektronisk fødselsmelding fra fødeinstitusjon

Følgende dokumenter gjelder elektronisk melding av fødsel til Medisinsk fødselsregister:

Melding om fødsel, dødfødsel og spontanabort på papir

Jordmødre og annet helsepersonell som bistår ved fødsel utenfor institusjon kan ha behov for å melde på papir. Følgende dokumenter er aktuelle ved papirbasert melding av fødsel til MFR

Skjema om medisinsk registrering av fødsel kan  bestilles fra Helsedirektoratet eller skrives ut her:

Elektronisk melding om nyfødte overflyttet barneavdeling

Blir barnet direkte overflyttet til barneavdeling, krysser fødeinstitusjonen av for dette i fødselsmeldingen. Barneavdelingen melder opplysninger om barnet elektronisk via Neonatalprogrammet til Medisinsk fødselsregister og Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister når barnet skrives ut.