Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Slik meldes fødsler

Landets fødeinstitusjoner har ansvar for å melde alle fødsler til Folkehelseinstituttet ved Medisinsk fødselsregister (MFR). Meldingene sendes elektronisk og fortløpende, og senest en uke etter at mor og barn er utskrevet fra fødeavdelingen. Det sendes inn en melding per barn.

Skjema_fødsel_svangerskapsavbrudd.JPG.
Skjema_fødsel_svangerskapsavbrudd.JPG.

Følgende dokumenter gjelder elektronisk melding av fødsel til MFR:

Fødselsmelding på papir

Jordmødre som bistår ved fødsel utenfor institusjon kan ha behov for å melde på papir. Følgende dokumenter er aktuelle ved papirbasert melding av fødsel til MFR

Melding om nyfødte overflyttet barneavdeling

Blir barnet direkte overflyttet til barneavdeling, krysses det av for dette i fødselsmeldingen. Barneavdelingen fyller ut del A (sivile opplysninger) og D (om barnet) på fødselsmeldingen og sender til MFR. Opplysningene meldes elektronisk fortløpende til MFR via Neonatalprogrammet.