Hopp til innhold

Veileder

Veileder til utfylling av melding til Medisinsk fødselsregister. Elektronisk fødselsmelding versjon 1.1 (2016)

Fødselsmeldingen er blitt revidert og har fått inn flere felter. Hensikten med denne veilederen er å bidra til kvalitetssikring av den elektroniske meldingen av fødsler ved å spesifisere innholdet i meldingen og definere de nye feltene ut fra kravspesifikasjonen utarbeidet av Folkehelseinstituttet. Veilederen retter seg mot personell som melder fødsler.

Forside, veielder

Fødselsmeldingen er blitt revidert og har fått inn flere felter. Hensikten med denne veilederen er å bidra til kvalitetssikring av den elektroniske meldingen av fødsler ved å spesifisere innholdet i meldingen og definere de nye feltene ut fra kravspesifikasjonen utarbeidet av Folkehelseinstituttet. Veilederen retter seg mot personell som melder fødsler.


Om publikasjonen

  • Utgitt: Februar 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet