Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Veileder til utfylling av melding til Medisinsk fødselsregister»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Veileder til utfylling av melding til Medisinsk fødselsregister

Notat

Veileder til utfylling av melding til Medisinsk fødselsregister, elektronisk fødselsmelding versjon 1.2

Publisert Oppdatert

Denne veilederen skal bidra til kvalitetssikring av den elektroniske meldingen av fødsler ved å spesifisere innholdet i meldingen. Veilederen retter seg mot personell som melder fødsler.

Denne veilederen skal bidra til kvalitetssikring av den elektroniske meldingen av fødsler ved å spesifisere innholdet i meldingen. Veilederen retter seg mot personell som melder fødsler.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 11/2020
  • Av: Folkehelseinstituttet

Hovedbudskap

Medisinsk fødselsregister (MFR) ble opprettet i 1967, med lovpålagt melding av alle fødte, levende og døde, fra og med 12 fullgåtte svangerskapsuker. I 2001 fikk MFR en forskrift; Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Medisinsk fødselsregister[1]

(MFR-forskriften) fastsatt med hjemmel i helseregisterloven fra 2001[2] Meldeplikten omfatter etter MFR forskriften § 1-2 følgende hendelser:

1.      fødsler, dvs. fødte fra 22 fullgåtte svangerskapsuker (154 dager) og de fødtes foreldre,

2.      spontanabort etter 12 fullgåtte svangerskapsuker (84 dager),

3.      svangerskapsavbrudd hvor svangerskapet avbrytes med hjemmel i abortloven
§ 2 tredje ledd bokstav c (fare for alvorlig sykdom hos barnet), og

4.      svangerskapsavbrudd hvor svangerskapet avbrytes med hjemmel i abortloven
§ 10 (fare for kvinnens liv og helse).

I forbindelse med at MFR-forskriften trådte i kraft, ble det innført et nytt papir­meldeskjema (IK-1002) og utarbeidet en veileder til utfylling av dette («Veiledning for utfylling av melding til Medisinsk fødselsregister, IK-1002»).

Fra og med 1. januar 2007 er alle fødeinstitusjoner i Norge pålagt å melde fødsler og nevnte typer aborter/svangerskapsavbrudd elektronisk til MFR, jf. brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 20.12.2006. Dette gjøres ved automatiserte uttrekk fra opplysninger registrert i de elektroniske fødejournalsystemene som brukes ved fødeavdelingene.

14.12.2022: Lastet opp oppdatert versjon av PDF-en: versjon 1.2