Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Dette registreres i Medisinsk fødselsregister (MFR)

Landets fødeinstitusjoner har ansvar for å sende inn fødselsmeldinger til Medisinsk fødselsregister.

Hva registreres

Alle svangerskap som avsluttes etter 12. svangerskapsuke er meldepliktige til MFR, inkludert dødfødsler og aborter etter 12. uke.

Opplysningene i meldeskjemaet gir kunnskap og informasjon om kvinners helse og dødelighet i forbindelse med svangerskap, fødsel og i barselperioden, samt barns helse og dødelighet i forbindelse med, og som følge av svangerskap og fødsel.

Følgende informasjon registreres:

  • Navn og fødselsnummer til barnet og foreldre.
  • Opplysninger om mors helse før og under svangerskapet, samt eventuelle komplikasjoner i svangerskapet eller ved fødselen.
    Eksempler på slike opplysninger kan være mors bruk av legemidler i svangerskapet, inngrep/tiltak under fødsel, komplikasjoner under fødsel, komplikasjoner hos mor etter fødsel, om barnet er levendefødt, eventuelle diagnoser hos barnet eller tegn til medfødte misdannelser.
  • Medisinsk fødselsregister ønsker også å registrere fars yrke og røykevaner, samt mors yrke, røyke- og alkoholvaner, men disse opplysningene kan bare innhentes dersom kvinnen ikke motsetter seg det. Det samme gjelder informasjon om assistert befruktning.

 

Relaterte dokumenter