Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Dette registreres i Medisinsk fødselsregister»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Dette registreres i Medisinsk fødselsregister

Artikkel

Dette registreres i Medisinsk fødselsregister

Alle fødsler og avsluttede svangerskap etter 12. svangerskapsuke er meldepliktige til Medisinsk fødselsregister. Her er en kort beskrivelse av hvilke opplysninger som registreres.

fra Getty images CD
fra Getty images CD

Alle fødsler og avsluttede svangerskap etter 12. svangerskapsuke er meldepliktige til Medisinsk fødselsregister. Her er en kort beskrivelse av hvilke opplysninger som registreres.


Hva registreres

Alle fødsler og svangerskap som avsluttes etter 12. svangerskapsuke er meldepliktige til Medisinsk fødselsregister, inkludert dødfødsler og aborter etter 12. svangerskapsuke. Fødeinstitusjoner og helsepersonell som bistår ved fødsler utenfor institusjon skal melde opplysningene. 

Opplysningene i meldeskjemaet gir kunnskap og informasjon om kvinners helse i forbindelse med svangerskap, fødsel og i barselperioden, samt om barns helse ved fødsel og opp til ett års alder. 

Følgende opplysninger registreres:

  • Opplysninger om identiteten til barnet og foreldrene
  • Opplysninger om mors helse før og under svangerskapet, samt eventuelle komplikasjoner i svangerskapet og/eller ved fødselen. Eksempler på slike opplysninger kan være mors sykdommer under svangerskapet, inngrep/tiltak under fødselen, komplikasjoner under fødselen, komplikasjoner hos mor etter fødselen, om barnet er levende eller dødfødt, eventuelle medfødte sykdommer eller misdannelser hos barnet. I tillegg registreres opplysninger om assistert befruktning og om nemndbehandlede svangerskapsavbrudd.

Reservasjonsrett 

Det er reservasjonsrett knyttet til registrering av enkelte av opplysningene i Medisinsk fødselsregister: 

  • Mors yrkesmessige forhold, røykevaner, samt bruk av alkohol og andre rusmidler i svangerskapet 
  • Permanent registrering av direkte personidentifiserende opplysninger om kvinner som har fått utført svangerskapsavbrudd etter abortloven § 2 tredje ledd bokstav c. Slike svangerskapsavbrudd innvilges dersom «det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet». 
  • Opplysninger om assistert befruktning 

Kan kontakte FHI om evt. sletting 

Registrerte i Medisinsk fødselsregister som ikke har blitt informert om reservasjonsrett knyttet til opplysninger beskrevet i foregående avsnitt, og som ønsker disse opplysningene slettet,