Hopp til innhold

Artikkel

Dette registreres i Medisinsk fødselsregister

Publisert Oppdatert

Alle fødsler og avsluttede svangerskap etter 12. svangerskapsuke er meldepliktige til Medisinsk fødselsregister. Her er en kort beskrivelse av hvilke opplysninger som registreres.

fra Getty images CD
fra Getty images CD

Alle fødsler og avsluttede svangerskap etter 12. svangerskapsuke er meldepliktige til Medisinsk fødselsregister. Her er en kort beskrivelse av hvilke opplysninger som registreres.


Hva registreres

Alle fødsler og svangerskap som avsluttes etter 12. svangerskapsuke er meldepliktige til Medisinsk fødselsregister, inkludert dødfødsler og aborter etter 12. svangerskapsuke. Fødeinstitusjoner og helsepersonell som bistår ved fødsler utenfor institusjon skal melde opplysningene. 

Opplysningene i meldeskjemaet gir kunnskap og informasjon om kvinners helse i forbindelse med svangerskap, fødsel og i barselperioden, samt om barns helse ved fødsel og opp til ett års alder. 

Følgende opplysninger registreres:

  • Opplysninger om identiteten til barnet og foreldrene
  • Opplysninger om mors helse før og under svangerskapet, samt eventuelle komplikasjoner i svangerskapet og/eller ved fødselen. Eksempler på slike opplysninger kan være mors sykdommer under svangerskapet, inngrep/tiltak under fødselen, komplikasjoner under fødselen, komplikasjoner hos mor etter fødselen, om barnet er levende eller dødfødt, eventuelle medfødte sykdommer eller misdannelser hos barnet. I tillegg registreres opplysninger om assistert befruktning og om nemndbehandlede svangerskapsavbrudd.