Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Dette registreres i Medisinsk fødselsregister (MFR)

Landets fødeinstitusjoner har ansvar for å sende inn fødselsmeldinger til Medisinsk fødselsregister.

fra Getty images CD
fra Getty images CD

Hva registreres

Alle svangerskap som avsluttes etter 12. svangerskapsuke er meldepliktige til MFR, inkludert dødfødsler og aborter etter 12. uke.

Opplysningene i meldeskjemaet gir kunnskap og informasjon om kvinners helse og dødelighet i forbindelse med svangerskap, fødsel og i barselperioden, samt barns helse og dødelighet i forbindelse med, og som følge av svangerskap og fødsel.

Følgende informasjon registreres:

  • Navn og fødselsnummer til barnet og foreldre.
  • Opplysninger om mors helse før og under svangerskapet, samt eventuelle komplikasjoner i svangerskapet eller ved fødselen.
    Eksempler på slike opplysninger kan være mors bruk av legemidler i svangerskapet, inngrep/tiltak under fødsel, komplikasjoner under fødsel, komplikasjoner hos mor etter fødsel, om barnet er levendefødt, eventuelle diagnoser hos barnet eller tegn til medfødte misdannelser.
  • Medisinsk fødselsregister ønsker også å registrere fars yrke og røykevaner, samt mors yrke, røyke- og alkoholvaner, men disse opplysningene kan bare innhentes dersom kvinnen ikke motsetter seg det. Det samme gjelder informasjon om assistert befruktning.

 

Relaterte dokumenter