Hopp til innhold

Trykksak

Informasjon om MFR til fødende, bokmål

Informasjon til fødende om hva som registreres i Medisinsk fødselsregister og rettighetene til den som er registrert. Informasjonsskrivet deles ut på landets fødeavdelinger.

Informasjon om MFR til fødende, bokmål.png

    Om trykksaken