Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Dagligvarehandel, serveringssteder, reiselivsbransjen, politi, drosje, håndverkere mv. - arkivert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Dagligvarehandel, serveringssteder, reiselivsbransjen, politi, drosje, håndverkere mv. - arkivert

Artikkel i nettpublikasjon

Råd til ulike sektorer; dagligvarehandel, serveringssteder, reiselivsbransjen, politi, drosje, håndverkere mv. - arkivert

Her finner du råd til sektorer utenfor helsetjenesten som kan ha behov for spesifikke tiltak for å forebygge smitte med covid-19.

Her finner du råd til sektorer utenfor helsetjenesten som kan ha behov for spesifikke tiltak for å forebygge smitte med covid-19.


Innhold på denne siden

Nasjonale og lokale smitteverntiltak

Regjeringen går videre med tredje trinn i gjenåpningsplanen fra 20. juni. Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Alle bedrifter må sikre smittevernfaglig forsvarlig drift ved å følge de generelle smittevernrådene:

 • Syke personer bør holde seg hjemme
 • Legge til rette for at personer kan holde en meters avstand
 • Vaske hendene ofte og grundig. Bruk desinfeksjonsmiddel når såpe og vann ikke er tilgjengelig
 • Host i et papirlommetørkle som du kaster etter bruk. Vask hendene etterpå

I tillegg må man følge egne bransjestandarder og smittevernråd for egen bransje, se nedenfor.
Se også 

I områder med økt smittepress kan kommunen innføre lokale tiltak, i tillegg til de spesifikke råd som er beskrevet i denne artikkelen. Se informasjon om lokale tiltak på din kommunes nettside.

Kjøpesentre, butikker og dagligvarehandel

Disse må sikre smittevernfaglig forsvarlig drift (forskriftsfestet). Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten:

 • Tilrettelegger for at at det er mulig å holde minst én meters avstand til personer som ikke er i samme husstand
 • Utarbeider rutiner for generelle smitteverntiltak og godt renhold, og kontrollerer at disse rutinene blir overholdt
 • Fastsetter hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, ut fra lokalenes størrelse og utforming
 • Eventuelt innføre rutiner for adgangskontroll og antallsbegrensninger

Andre smittevernråd

 • Tilrettelegge for håndhygiene
 • Gjennomgå renholdsrutinene: Rengjøring og desinfeksjon
 • Vurder å bruke pleksiglass for å beskytte ansatte og kunder
 • Det anbefales ikke generell bruk av munnbind eller hansker. I områder med økt smittepress kan kommunen innføre anbefaling eller påbud om munnbind i butikker der man ikke kan holde én meters avstand. 

 Varemesser og midlertidige markeder

Varemesser og midlertidige markeder må sikre smittevernfaglig forsvarlig drift (forskriftsfestet). Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten:

 • Tilrettelegger for at det er mulig å holde minst én meters avstand til personer som ikke er i samme husstand
 • Utarbeider rutiner for generelle smitteverntiltak og godt renhold, og kontrollerer at disse rutinene blir overholdt
 • Fastsetter hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene eller det utendørs arealet, ut fra størrelse og utforming
 • Innfører rutiner for adgangskontroll og antallsbegrensninger
 • Registrerer kontaktopplysninger til de besøkende som samtykker til det

Andre smittevernråd

 • Tilrettelegge for håndhygiene
 • Gjennomgå renholdsrutinene: Rengjøring og desinfeksjon
 • Vurdere å bruke pleksiglass for å beskytte ansatte og kunder

 Standard Norges smittevernveileder for vare- og handelsmesser

Valgkampboder og liknende aktiviteter

Boder som settes opp på gater og andre steder kan føre til at mange mennesker samles på ett sted. Det er da viktig at det legges til rette for at alle fremmøtte har mulighet til å holde avstand til hverandre og følge de generelle smittevernrådene. Der det forventes mange mennesker bør man følge rådene til midlertidige markeder.

Serveringssteder

Serveringssteder kan holde åpent så lenge de sikrer smittevernfaglig forsvarlig drift (forskriftsfestet). 

Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer:

 • At virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst én meters avstand til personer fra annen husstand. Det skal tas hensyn til dette ved bestilling av bord. 
 • At den har utarbeidet rutiner for generelle smitteverntiltak og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Dersom serveringsstedet har skjenkebevilling, skal:

 • Skjenking av alkohol skje ved bordbestilling
 • Nasjonale og kommunale skjenketider overholdes
 • Kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det, registreres for eventuell smittesporing.

Se regler for alkoholservering på serveringssteder og arrangmenter (Helsedirektoratet).

I områder med økt smittepress kan kommunen innføre lokale anbefalinger eller påbud som en del av tiltakene for å redusere risiko for smittespredning, for eksempel bruk av munnbind, begrensninger for alkoholservering og reduserte åpningstider.

Andre smittevernråd:

 • Antall personer som kan være tilstede i lokalet samtidig må være tilpasset størrelsen på lokalet. Det skal være mulig for gjester til å holde minst en meters avstand. Husstandsmedlemmer kan sitte sammen.
 • Unngå trengsel ved inngang, garderobe, på toalettet, ved bordet, bufféen, baren og ellers i lokalet.
 • Fasiliteter for håndhygiene må være lett tilgjengelig. Se: Håndhygiene.
 • Gjennomgå renholdsrutinene. Se: Rengjøring og desinfeksjon.

Ved arrangement på et serveringssted gjelder kravene for arrangementer gitt i covid-19-forskriften:

Se også:

Hoteller, campingplasser, feriesenter og utleiehytter 

Hoteller, campingplasser, feriesenter, utleiehytter og liknende kan holde åpent så lenge de kan sikre smittevernfaglig forsvarlig drift.

Følgende råd er utarbeidet til disse sektorene:  

 • Legg til rette for at det er mulig å holde avstand mellom personer i alle områder; ved inngang, resepsjon, på toaletter/sanitæranlegg, spiserom/matsal, fellesrom og felleskjøkken. 
 • Sanitæranlegg på campingplasser og lignende steder bør være åpne.  
 • Gjennomgå renholdsrutinene.  
 • Restauranter og kaféer på hoteller, campingplasser, feriesentre og lignende følger kravene for serveringssteder som beskrevet over. 
 • Treningsrom på hoteller og lignende steder følger råd for treningssentre. 
 • For spa-anlegg og hotellbasseng, gjelder råd for svømmehaller.  
 • En-til-en behandling i spaavdelinger og lignende på hoteller følger kravene for en-til-en-virksomheter. 
 • Arrangementer har egne krav

Se også:  

Betjente eller ubetjente turisthytter som drives av ulike aktører:

 • Betjente hytter bør følge bransjenormer og smittevernveiledere som andre aktører i bransjen.

Alpinanlegg

Alpinanleggenes landsforening har selv utarbeidet en smittevernveileder der FHI har gitt innspill. Veilederen er basert på FHIs veiledermal der de grunnleggende smitteverntiltakene omtales.

Aktiviteter og utleie av utstyr  

Virksomheter som tilbyr aktiviteter, kan holde åpent så lenge de kan sikre smittevernfaglig forsvarlig drift.

Ved aktiviteter og utleie av utstyr gjelder følgende råd:

 • Utleieutstyr bør bli håndtert slik det er beskrevet i Rengjøring - råd til sektorer utenfor helsetjenesten. 
 • Rengjør kontaktpunkter på utstyr som sykler, padleårer, klatreutstyr, hjelmer etc. med vanlige rengjøringsmidler. 
 • Desinfeksjonsmidler kan brukes som alternativ til vask av kontaktpunkter. 
 • For tekstiler som blir brukt tett opptil ansiktet (tørrdrakter, overlevelsesdrakter etc.) kan man vaske hetter, krager o.l. og bruke de umiddelbart. Alternativt kan utstyret stå ubrukt i minst 24 timer.   

Fornøyelsesparker, lekeland og tivoli 

Slike virksomheter kan holde åpent så lenge de kan sikre smittevernfaglig forsvarlig drift (forskriftsfestet).

Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten:

 • Sørger for at det er mulig å holde minst en meters avstand til personer som ikke er i samme husstand.
 • Utarbeider rutiner for generelle smitteverntiltak og godt renhold, og kontrollerer at disse rutinene blir overholdt.
 • Fastsetter hvor mange personer som maksimalt kan være til stede, ut fra areal og utform.
 • Eventuelt innfører rutiner for adgangskontroll og antallsbegrensninger.

Andre smittevernråd:

 • Ledelsen bør utarbeide/oppdatere en oversikt over hvor mange personer som kan være til stede i anlegget samtidig, basert på størrelsen på anlegget, kapasitet på garderober, toaletter og andre fasiliteter. 
 • Tiltak bør være tilpasset hver enkelt aktivitet. Kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift kan innebære at enkelte aktiviteter/utstyr ikke kan brukes, fordi det ikke vil være mulig å ivareta avstand eller god nok hygiene. 
 • Restauranter, kaféer og kiosker følger kravene for serveringssteder som beskrevet over. 
 • Enkeltstående arrangementer følger krav for arrangementer.  
 • For å unngå trengsel kan aktøren legge til rette for forhåndskjøp av billetter på nett og digitale køer, i tillegg til å begrense antall gjester per aktivitet (for eksempel ved å stenge annenhver vogn i berg-og-dalbanen og oppfordre til at man kun sitter ved siden av de man til vanlig har nærkontakt med.)  

Museer    

Museer kan holde åpent så lenge de kan sikre smittevernfaglig forsvarlig drift (se råd for fornøyelsesparker ol.).Ved guidede turer, foredrag og liknende gjelder kravene for arrangementer.   

Sektorer som arbeider tett på personer som kan være smittet med covid-19, som politi, toll, fengselsvesen og andre

For sektorer som må ha kontakt med personer som mistenkt, sannsynlig eller bekreftet smittet med covid-19, har FHI utarbeidet egne råd.

Råd til politi, toll, fengselsvesen og andre:

 • Hvis mulig, bør ansatte holde minst to meters avstand til personer med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19.
 • Hvis det er nødvendig med nærmere kontakt beskyttelsesutstyr som munnbind, øyebeskyttelse og eventuelt hansker benyttes. Dette gjelder også ved besøk til personer som er i karantene eller hjemmeisolasjon. Ta evt. kontakt med kommunehelsetjenesten for råd om bruk av beskyttelsesutstyr.
 • Vurder bruk av heldekkende dress/smittefrakk dersom det er fare for sprut og søl med sekreter/ekskreter.
 • Sørg for god håndhygiene, spesielt etter nærkontakt. Vask hendene med såpe og vann, eller bruk hånddesinfeksjon dersom dette ikke er tilgjengelig.
 • Sett av egne avlukkede områder til covid-19-smittede personer.
 • Avklar eventuelle andre tiltak med kommunehelsetjenesten.

Se også: 

Sektorer som er i kontakt med privatpersoner eller arbeider i private hjem, som taxinæringen, håndverkere, feiere og andre

Følgende råd gjelder for sektorer som er i tett kontakt med privatpersoner:

 • Husk å holde minst en meters avstand til kunder til enhver tid, og vask hender eller bruk hånddesinfeksjon etter kundebesøk/transport.
 • Kontakt de du skal transportere/utføre arbeide hos. Avklar om de er friske, i karantene eller hjemmeisolasjon (bekreftet covid-19-sykdom).
 • Hvis de er syke med luftveissymptomer eller andre symptomer forenlig med covid-19, i karantene eller hjemmeisolasjon; bør arbeidet utsettes hvis mulig.
 • Hvis ikke dette er mulig, anbefaler vi at du holder minst to meters avstand til kunden eller bruker beskyttelsesutstyr som munnbind, øyebeskyttelse og eventuelt hansker. Du kan be kommunehelsetjenesten om råd for hvordan arbeidet kan bli utført på en trygg måte og om bruk av beskyttelsesutstyr.
 • For pasientreiser/drosjer som transporterer personer med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom gjelder egne råd:

For taxinæringen, se også:

Sektorer med arbeidere som bor på arbeidsplassen

Råd til sektorer med arbeidere som bor på arbeidsplassen, for eksempel anleggsvirksomheter, verft, skip og andre finnes her: 

Ved salg og bytte av seksuelle tjenester

En arbeidsgruppe ledet av Pro-senteret har laget kortfattede Smittevernfaglige råd for å forebygge covid-19 ved salg eller bytte av seksuelle tjenester. Rådene er utarbeidet etter Folkehelseinstituttets mal for bransjestandarder i forbindelse med koronapandemien. 

Rådene finnes tilgjengelig på norsk, engelsk, thai, spansk, portugisisk, rumensk, bulgarsk, polsk og russisk, og ligger på PIONs nettsider.

Vann og avløpsbransjen

Det finnes ikke dokumentasjon på at SARS CoV-2 har blitt overført via drikkevann eller hvor lenge viruset overlever i overflatevann.

Norske vannverk benytter normalt klor, UV-stråling eller ozonering som desinfeksjonsmetode. Disse metodene er effektive mot de aller fleste sykdomsfremkallende virus, og WHO konkluderer med at de også inaktiverer dette viruset. Det er ikke rapportert at SARS CoV-2 virus har blitt overført gjennom avløpsvann eller kloakk.

Råd til vann- og avløpsbransjen:

 • Benytt standard forhåndsregler og prosedyrer som blir brukt ved andre sykdommer som kan spres via avløpsvann
 • I sjeldne tilfeller kan man få brudd og lekkasjer på ledningsnettet og avløpsvann kan komme inn i drikkevannsledninger. Det vil da være vanlig praksis å iverksette kokevarsel, og folk vil få informasjon om at vannet bør kokes og evt. ikke drikkes.

Se også:

Historikk

25.09.2021: Arkivert.

09.08.2021: Lagt inn nytt avsnitt med råd til varemesser og midlertidige markeder.

15.06.2021: Fjernet avsnitt om Legionella. Kortet ned avsnitt om alpinanlegg. Oppdatering av skjenkesteder. Fjernet avsnitt om ubetjente hytter og hytter som ligger vanskelig tilgjengelig. Revisjon av språk.

31.05.2021: Oppdaterte punkter om krav til serveringssteder med skjenkebevilling ved overgang til trinn to i den nasjonale gjenåpningsplanen.

22.04.2021: Nytt avsnitt med lenke til smittevernråd for å forebygge covid-19 ved salg eller bytte av seksuelle tjenester.

16.04.2021: Oppdatert i henhold til Regjeringens anbefalinger fra 16. april.

19.03.2021: Lagt inn anbefaling om å vurdere forsterkede tiltak også ved alpinanlegg i kommuner med mange besøkende fra områder med økt smitte.

03.03.2021: Lagt inn «ulike sektorer» i tittel. Lagt inn råd om betjente og ubetjente hytter under avsnitt om reiseliv.

25.02.2021: Lagt til at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk på serveringssteder skal opphøre senest 22.30. Lagt til at serveringssteder ikke skal ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 personer.

22.02.2021: Oppdatert i henhold til nasjonale endringer i forskrift.

09.02.2021: Lagt inn anbefaling om unngå innendørs servering i varmestuer, kafeer o.l. tilknyttet alpinanlegg i kommuner med økt smittespredning.

25.01.2021: Lagt inn avsnitt om skjerpede tiltak i 25 kommuner på Østlandet som følge av utbruddet med engelsk koronavirusvariant. Lagt inn informasjon om anbefalinger for alpinanlegg i kommunene som er omfattet av covid-19-forskriftens kapittel 5A.

22.01.2021: Oppdatert mht. regelverk for skjenkestopp

19.01.2021: Tatt ut tidsbegrensede råd om forsterkede tiltak. Språklige rettinger og presiseringer.

14.01.2021: Lagt inn presisering rundt hvem som regnes som nære kontakter ved bruk av heis i alpinanlegg.

08.01.2021: Endring og presisering av at midlertidige anbefalinger og vedtak fra 4. januar 2021 gjelder til 19. januar. 

05.01.2020: Endret ihht regjeringens beslutninger og anbefalinger fra 04.01 med anbefaling om antallsbegrensning og adgangskontroll for kjøpesentre og butikker, samt om nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol.

22.12.2020: Lagt inn lenke til "Smittevernveileder – Alpinanleggenes landsforening (PDF)".

21.12.2020: Lagt inn råd om drift/besøk i alpinanlegg.

08.12.2020: Innlemmet avsnitt om: 

 • hoteller, campingplasser, feriesenter og utleiehytter
 • aktiviteter og utleie av ustyr
 • Fornyelsesparker, lekeland og tivoli
 • Museer

06.11.2020: kl 23:59: lagt inn setning om at det er skjenkestopp kl. 24.00 og serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00.

05.11.20: Lagt til lenke til regjeringens nye, strengere koronatiltak

28.10.20: Endret struktur, språkvasket og ryddet opp i artikkelen. Avsnittet om "Sektorer som bor på arbeidsplassen" er flyttet til artikkelen "Arbeidsplasser". Avsnitt om "Råd til produsenter av frukt og grønt" er fjernet samt setningen: Regjeringen vedtok 26.10.2020 nye nasjonale innstramminger (regjeringen.no). Denne siden skal derfor

26.10.20: Har lagt inn statusoppdatering øverst på siden, med lenke til regjeringen.no for oppdatert informasjon om nye innstramminger. 

17.07.20: Under "Trygg servering fra buffet og salatbar" er det spesifisert at god håndhygiene skal gjøres rett før man forsyner seg fra buffet og lagt inn setning "For sykehus og sykehjem anbefales det fortsatt at all buffetservering bør unngås."

16.07.20: Lagt til "Serveringssteder som tilbyr matservering som buffet, skal følge råd om trygg servering fra buffet og salatbar. Viktige tiltak for å begrense smitte er at syke personer holder seg borte, at man holder avstand og har god håndhygiene. Antall felles kontaktpunkter bør reduseres og virksomheten må sørge for hyppig rengjøring av felles kontaktpunkter. Virksomhetene må ha rutiner for å sørge for at smitteverntiltakene etterleves." i avsnittet om trygg servering av buffet og salatbar.

15.07.20: Nytt kapittel om trygg servering fra buffet og salatbar.

06.07.20: Fjernet et avsnitt under "Unngå legionalla i systemet", og lagt til et avsnitt med råd til produsenter av frukt og grønt. 

24.06.20: Rettet feil på lenke til Helsedirektoratet om varehandel. Endret råd om at man bør unngå kontakt med kollegaer inntil ett døgn etter symptomfrihet til "De fleste med lette luftveissymptomer testes ikke for covid-19, men bør unngå kontakt med kollegaer inntil de er symptomfrie."

03.04.20: Endret avsnitt om råd til taxinæringen. Kortet ned teksten og lagt inn lenk til Helsedirektoratet.