Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Treningssentre, svømmehaller og badeanlegg - arkivert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Treningssentre, svømmehaller og badeanlegg - arkivert

Artikkel i nettpublikasjon

Råd til treningssentre, svømmehaller og badeanlegg - arkivert

Her finner du råd og veiledning for offentlige bad, svømmehaller og badeanlegg. Rådene som er gitt i artikkelen, er generelle og må ses i sammenheng med gjeldende forskrifter og anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Her finner du råd og veiledning for offentlige bad, svømmehaller og badeanlegg. Rådene som er gitt i artikkelen, er generelle og må ses i sammenheng med gjeldende forskrifter og anbefalinger fra Helsedirektoratet.


Innhold på denne siden

Treningssentre

Treningssentre omfattes av kravene som er angitt i covid-19-forskriftens §15b.
I tillegg gjelder følgende råd:

 • Det bør være minst 1 meters avstand mellom de trenende til enhver tid, og minst 2 meter ved trening med høy intensitet.
 • Håndhygiene bør utføres før og etter treningsøkten.
 • Forsterket rengjøring av hyppig brukte kontaktpunkter og utstyr.
 • For utstyr som berøres med hendene over tid (f.eks. manualer og treningsapparater), bør brukeren rengjøre i henhold til vanlige rutiner, og senteret bør rengjøre ved dagens slutt.
 • Unngå kø ved inngang/resepsjon, toaletter, garderober og ved apparater/stasjoner.
 • Sentrene bør lage en oversikt eller plan over maksimalt antall personer som kan være til stede samtidig på senteret, basert på gjeldende avstandskrav og tilgang til garderober, toaletter og dusjfasiliteter.

Bransjen selv har utviklet en bransjestandard for smittevernfaglig forsvarlig drift med innspill fra helsemyndighetene. Det forventes at treningssentrene følger denne.

Om smitterisiko på treningssentre

Risikoen for smitte på treningssentre er knyttet til mange felles kontaktpunkter for de som trener, økt pustearbeid og dermed økt dråpeproduksjon, at personer er tett på hverandre, og at aktiviteten i hovedsak foregår innendørs. Treningssentre samler også ofte personer fra geografisk spredte områder.
Smittespredningspotensialet i saltrening med høy fysisk aktivitet er høyere enn ved aktiviteter som pilates og yoga.

Ventilasjon

Generelt anbefales det å sikre god ventilasjon i lukkede omgivelser og tette rom. I tette rom uten ventilasjonssystem anbefales det å lufte regelmessig. Forøvrig bør ventilasjon følge vanlige rutiner. Mer informasjon om inneklima og råd om ventilasjon finner du i et notat om ventilasjon:

Organisert svømming/skolesvømming

Organisert svømming/skolesvømming bør følge generelle råd for svømmehaller og badeanlegg som finnes i denne artikkelen. For organisert svømming/skolesvømming gjelder også rådene i Veileder om smittevern for idrett (covid-19):

Smitteverntiltak ved svømmehaller og badeanlegg 

Svømmehaller og badeanlegg er omfattet av kravene som er angitt i covid-19-forskriftens § 15b.

I tillegg gjelder følgende anbefalinger:

 • Tilrettelegg for minst 1 meters avstand mellom personer (inkludert inngangsparti, garderobe, dusj, tribune, stupebrett og andre fellesareal), for eksempel med oppmerking eller andre tiltak.
 • Begrens antall besøkende tilpasset arealet og kapasitet i garderober, toalett og dusjer. 
 • Vurder å stenge av annethvert skap og annenhver dusj dersom avstanden mellom dem er under 1 meter. Fellesdusjene bør rengjøres daglig som et minimum. Jevnlig tilsyn kan være nødvendig for å vurdere behov for ekstra renhold.
 • Forsterket renhold, spesielt av berøringspunkter og overflater (dørhåndtak, trappegelendre, toalettseter, kraner, dispensere, benker, garderobeskap mv.). Kontaktflater som berøres ofte bør rengjøres hyppig, avhengig av antall personer som bruker lokalene og kontakthyppighet.
 • Håndholdte hårtørrere kan brukes hvis brukeren vasker/desinfiserer hendene før og etter bruk.
 • Såpe og papirhåndklær bør være tilgjengelig på alle toaletter og sanitærrom.
 • Flytebrett, baderinger og annet fellesutstyr bør vaskes eller desinfiseres før og etter bruk. 
 • Personlig utstyr som for eksempel neseklype, badehette etc. bør ikke benyttes av andre før rengjøring. 
 • I boblebad bør det tillates kun én person om gangen, dersom minst 1 meters avstand mellom de badende ikke er mulig.

Babysvømming

 • Samme krav til avstand og hygiene som andre brukere av svømmehallen. 
 • Stellebenk bør vaskes med såpe og vann mellom hver bruker.
 • Tilstrekkelig avstand mellom stelleplasser (minimum 1 meter).

Livredningskurs

 • Utfør håndhygiene før og etter bruk av utstyr/redningsdukker. 
 • Det bør være minst 1 meters avstand mellom deltakere, og mellom trener og deltaker. 
 • Personer som deltar på kurs som krever fysisk nærhet i kortere perioder fordi det er nødvendig for sertifisering eller godkjenning av yrkesutøvelse, er unntatt avstandskravet, se covid-19-forskriften § 13c. 

Badstuer

 • Badstuen bør være ferdig oppvarmet før bruk. 
 • Tilrettelegg for minst 1 meter avstand mellom personer. 
 • Oppfordre til håndvask før og etter besøk i badstuen. 
 • Besøkende bør sitte på eget håndkle. 
 • Rengjøring av benker/overflater/håndtak bør utføres regelmessig med såpe og vann.

Smitterisiko i svømmehaller og badeanlegg

Svømmehaller og badeanlegg har i tråd med gjeldende forskrift allerede svært strenge krav til renhold og hygienetiltak for å opprettholde normal drift. Likeledes er det strenge krav til vannbehandling, noe som gir liten risiko for smitte via bassengvann. Det er derimot utfordrende å forhindre kontaktsmitte/dråpesmitte gjennom avstandsbegrensning og forsterket renhold. Ankomstområder, garderober og dusjanlegg er spesielt utsatte områder for smittespredning.
 

 

Historikk

25.09.2021: Arkivert.

18.06.2021: Avsnittet om badestamper og boblebad er tatt vekk og det er gjort mindre justeringer i teksten.

27.05.2021: Råd for treningssentre er flyttet til denne artikkelen og tittelen er oppdatert.

16.04.2021: Oppdatert i henhold til Regjeringens anbefalinger fra 16. april.

25.03.2021: Endret i henhold til oppdaterte nasjonale anbefalinger.

03.02.2021: Gjort mindre justeringer av tekstboksen med informasjon om forsterkede nasjonale smitteverntiltak og tiltak i ring 1- og ring 2-kommuner.

25.01.2021:Lagt inn avsnitt om skjerpede tiltak i 25 kommuner på Østlandet som følge av utbruddet med engelsk koronavirusvariant. 

19.01.2021: Artikkelen er oppdatert i henhold til oppdaterte nasjonale anbefalinger fra regjeringen.

08.01.2021: Endring og presisering av at midlertidige anbefalinger og vedtak fra 4. januar 2021 gjelder til 19. januar. 

04.01.2021: Lagt inn avsnitt om forsterkede nasjonale tiltak i perioden 4.-17.januar 2021.

24.01.2020: Nyopprettet artikkel. Består av råd til svømmehaller og badeanlegg som tidligere fantes i artikkelen «Idrettsforeninger, svømmehaller, treningssentre, spa mv». Avsnittet om behandling som inkluderer bruk av bad er tatt ut og det er gjort en presisering om råd/krav om avstand ved livredningskurs.