Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Informasjons- og undervisningsmateriell for helsetjenesten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Informasjons- og undervisningsmateriell for helsetjenesten

Artikkel i rapport/veileder

Informasjons- og undervisningsmateriell for helsetjenesten

Nedlastbare illustrasjoner, informasjonsskriv, undervisningsfilmer og skjemaer om smittevern og nytt koronavirus (SARS-CoV-2) for helsetjenesten.

Nedlastbare illustrasjoner, informasjonsskriv, undervisningsfilmer og skjemaer om smittevern og nytt koronavirus (SARS-CoV-2) for helsetjenesten.


Innhold på denne siden

Illustrasjoner, plakat og informasjonsskriv

Kurs i smittesporing

Vikarer og nyansatte

Vi anbefaler følgende filmer som undervisningspakke for vikarer og nyansatte i helsetjenesten:

Se også anbefalt tilleggsmateriell lenger ned.

Ansatte i helse- og omsorgstjenester i hjemmet og tilrettelagte boliger

Følgende filmer er anbefalt som en undervisningspakke for ansatte i helse og omsorgstjenester i hjemmet og tilrettelagte boliger:

Se også anbefalt tilleggsmateriell lenger ned.

Ansatte i sykehjem

Følgende filmer er anbefalt som en undervisningspakke for ansatte i sykehjem og andre enheter med lignende organisering:

Se også anbefalt tilleggsmateriell lenger ned.

Ansatte i andre enheter i primærhelsetjenesten og på tannlegekontor

Følgende filmer er anbefalt som en undervisningspakke for ansatte på legekontor, helsestasjoner, tannlegekontor og lignende:

Se også anbefalt tilleggsmateriell lenger ned.

Ansatte i sykehus

Følgende filmer er anbefalt som en undervisningspakke for ansatte på sykehus:

Se også anbefalt tilleggsmateriell nedenfor.

Kommunikasjon med grupper som er vanskelig å nå

Anbefalt tilleggsmateriell for alle grupper

Undervisningsfilmer om smittevern (FHIs Vimeokanal)

Undervisningsfilmer om håndhygiene

Undervisningsfilmer om håndhygiene på engelsk

Informasjonsmateriell om håndhygiene

Les mer om håndhygiene, inkludert den nasjonale veilederen, informasjon om systematisk observasjon og diverse undervisningspresentasjoner og plakater, på temasiden Håndhygiene i helsetjenesten.

Historikk

16.04.2021: Fjernet lenker til utdaterte videoer som er slettet fra Vimeo.

18.11.20: Lagt inn lenk til artikkel om kommunikasjon med grupper som er vanskelig å nå.

30.06.20: Endret disposisjon og laget "undervisningspakker" for ulike grupper. 

22.06.20: Langt til disse filmene:

 • Hvordan ta på og av engangshansker (FHIs Vimeokanal)
 • Påkledning av smittevernutstyr (YouTube, Vestre Viken)

21.06.20: Lagt til disse filmene:

 • Del 1. Infeksjonssykdommer og kroppens immunforsvar
 • Del 2. Mikroorganismer som gir sykdom hos mennesker
 • Del 3. Smittekjeden og smitteveier
 • Del 4. Koronaviruset
 • Del 5. Basale smittevernrutiner
 • Del 5a. Personlig beskyttelsesutstyr
 • Del 6. Råd til sykehjem
 • Del 6a. Rengjøring og desinfeksjon i sykehjem
 • Del 7. Smittevernråd for hjemmebaserte tjenester
 • Del 7a. Rengjøring og desinfeksjon i hjemmetjenesten
 • Del 8. Smittevernråd for helse- og omsorgstjenester i særlig tilrettelagte boliger.

19.06.20: Lagt til filmen "Undervisning om smittevern for vikarer og nyansatte"

30.04.2020: Fjernet lenk til Flytskjema: "Oppfølging av akutt luftveisinfeksjon i befolkningen og hos ansatte i helsetjenesten"

07.04.20: Lagt inn lenke til undervisningsfilmer for primærhelsetjenesten om korona og covid-19.

05.04.20: Endret tittel på siden og lagt inn lenke til undervisningsfilmen "Smittevernråd ved covid-19 i sykehjem".